Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. vznikla po mnohaleté vzdělávací činnosti rozhodnutím MŠMT ČR č. j. MSMT-6445/2012-25 s účinností k 1. červnu 2012. Jeden z nejdůležitějších cílů naší školy je profilovat vzdělané, zodpovědné, sebevědomé a soutěživé lidi. Při vyučovacím procesu klademe důraz na to, aby naši studenti disponovali maximálním prostorem k realizaci svých jazykových schopností, čímž chceme vytvářet takovou jazykovou školu, která je schopna nabídnout nejlepší kvalitu výuky cizích jazyků. Největší pozornost věnujeme výběru lektorského týmu, vhodné literatury a učebních metod. Základem našeho úspěchu je spokojenost klientů, jichž si nade vše vážíme.

 

Naší základní filozofií jsou Komenského slova: "Škola nesmí být místem slz, bludištěm a dřinou, ale hrou, hostinou a rájem." Proto tolik zdůrazňujeme individuální přístup ke každému našemu posluchači, přičemž není výjimkou, že v řadě kurzů studují i celé rodiny. Výuka je komplexně zaměřena na všech pět jazykových složek - mluvení, použití gramatiky a slovní zásoby, čtení, poslech a psaní. Vybrat si u nás můžete z následujících jazyků: anglický jazyk, český jazyk pro cizince, německý jazyk, ruský jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk a čínský jazyk.

Aktuality

07.
června

Ocenění na nejvyšší úrovni

Co to je znalost jazyka na úrovni В2? To není “London is the capital of Great Britain”... více
17.
května

Státní jazyková zkouška

Pro někoho mohou být státní zkoušky něčím strašným... více
17.
dubna

ARS POETICA — Puškinův památník

Letos probíhá již 53. kolo soutěže v recitaci a zpěvu děl ruských autorů ARS POETICA - Puškinův památník, který je pořádán Českou asociací rusistů a Česko-ruskou společností... více
28.
března

Den učitelů v Muzeu J.A.K.

Den učitelů se v různých zemích liší. V České republice připadá na 28. března u příležitosti narození Jana Amose Komenského... více
27.
března

POZNEJ MOU ZEMI 3

Ve středu 27. 3. jsme zahájili už třetí ročník projektu POZNEJ MOU ZEMI, který naše jazyková škola Czech Prestige pořádá ve spolupráci s Českou asociací rusistů a Česko-ruskou společností... více
06.
února

Představení opery Rusalka v Národním divadle

Navštívit představení v Národním divadle v Praze, na naší první scéně, je vždy velký zážitek... více
© 2009-2019 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.