Májový večer poezie Mariny Cvětajevové


27. května 2013 se v Czech Prestige – jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky  v Praze  uskutečnil Májový večer poezie Mariny Cvětajevové za účasti národní umělkyně Ruska Světlany Krjučkovové. Herečka recitovala verše Cvětajevové… Sál byl přeplněn. Publikum obdarovalo herečku spoustou květů. Ve slavnostním tichu, pod doprovod kytary, zněla slova z «Veršů k Čechám»:

 

 

 

Ty neumřeš, neumřeš, národe!
Bůh žehná ti a chrání tě dál.
Nach krve, s nímž slunce k nám ráno jde,
Ti ve tvých granátech dal

***


Tak ti tvé kameny kázaly:
Tvrdý jak žula tvá zůstaň ty,
Čistý jak křemenné krystaly
A žhavý jak granáty.

 

Samozřejmě, kromě jiných veršů ranní lyriky, tu zazněla Poema Hory a Poema Konce – vrchol tvorby Cvětajevové. Pasternak psal: «Čtvrtý večer strkám do pláště kousek dýmově zamlžené Prahy a zasvěcuji každého do té bezedné lyriky, která se nazývá Poema konce. Jak velikým jsi básníkem, Marino!» Pamatujete si?

 

Ta hora tichá jak hruď
Mrtvého rekruta byla.
Ta hora panenskou chuť
Nesmělých polibků pila...

 

«Nejšťastnějším obdobím mého života byly – Mokropsy a Všenory, a ještě ta moje hora»  - psala Marina. Přítomní v sále Češi se naplňovali hrdostí na  svoji vlast. Přítomní Rusové -  hrdostí na svého Básníka, který ponechal v Čechách kus svého srdce. 

 

 

«Do Čech, dříve nebo později, vrátím se... určitě!» - psala Cvětajevová. Vrátila se! Tam, kde ji znají a cení si ji. Kde ji mají rádi. Ale tady, v tomto komorním sále, se zrodila ještě jedna láska: k herečce Světlaně Krjučkovové. Láska osobní a věrná. Očekáváme Vás, Světlano Nikolajevno, opět v Praze. Kdykoliv. Vraťte se k nám a znovu nás obdarujte svým neopakovatelným uměním. A také – Vaším průzračným, tenkým a zároveň silným spojením s prvním básníkem XX. století (jak ohodnotil Marinu Cvětajevovu laureát Nobelovy ceny za literaturu

Josif Brodský)!

 

© 2009-2019 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.