Návštěva výstavy v Jízdárně Pražského hradu


Se skupinou studentů jsme navštívili výstavu Hrady a zámky objevované a opěvované v Jízdárně Pražského hradu. Výstava je připravena jako putování tisíciletou historií českých zemí. Zavádí nás do doby zachované pouze v mytologii, dále nás provede přes středověk a renesanci. V období baroka a klasicismu majitelé sídel shromažďovali umělecká díla a vytvořili základ moderních galerijních sbírek. Na výstavě je možné zhlédnout šest set nejvýznamnějších a nejkrásnějších exponátů z českých hradů a zámků.

 

main 009
Ze zámku Bečov je zde relikviář sv. Maura, který je považován za druhou nejcennější památku po korunovačních klenotách. Unikátní jsou také obrazy Mistra Theodorika z kaple sv. Kříže na Karlštejně, cestovní deník Kryštofa Haranta z Polžic, cestovní deník a obrázky hradů Karla Hynka Máchy a další. Věříme, že tato výstava byla pro studenty zajímavá


Mgr. Marie Švandová
 

003 013 007 

Výpravná výstava představuje české, moravské a slezské hrady a zámky jako dominanty České republiky, stopy jejích dějin a zároveň strážce největších pokladů. Viděli jsme nejcennější památky a předměty z hradních a zámeckých sbírek a také básnická a hudební díla spjatá s jejich historií – rukopis Kosmovy Kroniky české (ze 13. století), obrazy Mistra Theodorika, relikviář sv. Maura, Braunovu alegorii Pýchy, automobil Benz Karla Schwarzenberga, Plečnikovy plány úprav Pražského hradu, ozdobnou mříž, Beethovenův klavír, kopii svatováclavské koruny, královské oblečení, vrata z hradu Karlštejn, cestovní zápisy Karla Hynka Máchy. Byli jsme překvapeni krásou a tisíciletou historií země. Jsme rádi, že jsme měli možnost zhlédnout na jednom místě na šest set nejvýznamnějších exponátů z celé republiky. Všechno se nám moc líbilo.

 

— Sabina Akhmadulina, Mariya Tazhi
 

006 016 014 

Na výstavě jsme viděli hodně různých exponátů ze všech částí České republiky. Byly tam nádherné obrazy králů, svatých lidí, pohledů na zámky, mozaiky s portréty knížat, hudební nástroje, zbraně, výzbroj, oblečení minulých století atd. Moc se nám líbila renesanční mříž ke studni ze 17. století. Její bohatá výzdoba vrcholí motivem pětilisté růže. Také jsou tam lvi, kteří nesou v předních tlapách písmeno „M“, věnec, a kotvu. Mříž je bohatě polychromovaná a zlacená. Jednou z báječných věcí byl také relikviář sv. Maura. Na něm jsou umístěny postavy dvanácti apoštolů. V posledním sále bylo staré modré auto, s kterým se všichni fotili. Jak jsme si všimli, v tomto sále byly věci spojené s posledním stoletím: busta T. G. Masaryka, jeho dopisy atd. Zkrátka, byla to velmi zajímavá a poučná výstava. Myslíme si, že to nebyla ztráta času.

 

— Viktoriya Kim, Aigerim Turgunbayeva
 

008 005 

Viděli jsme neobyčejné obrazy králů a královen, jejich oblečení, podivné skříně a klavír. Jednou z cenných památek té výstavy byl Budyšínský rukopis Kosmovy kroniky ze 13. století. Viděla jsem alegorii Pýchy, bustu T. G. Masaryka, repliku svatováclavské koruny, rytířskou zbroj a meče. Četla jsem dopisy T. G. Masaryka architektovi a také deník K. H. Máchy. Karel Hynek Mácha hodně cestoval, psal všechno do deníku a maloval malé krásné obrazy. Viděla jsem také cenné památky jako relikviář sv. Maura a obrazy Mistra Theodorika. Moji pozornost přitahovala pestrá mříž zdobící studnu zámku v Jindřichově Hradci. Nemohu se nezmínit o automobilu Benz Karla V. ze Schwarzenbergu, který se nám moc líbil. Vyfotili jsme se s ním. Bylo to užitečné trávení volného času a všechno nás zajímalo.

 

— Bibinur Kurekeshova
 

004 001 

Na výstavě bylo hodně lidí a všichni se chtěli podívat na exponáty. Byl tam prostorný výstavní sál. Viděli jsme asi 50 vitrín s předměty z různých epoch. Mezi exponáty byly královské insignie, nádobí, oblečení, nábytek a jiné předměty. Mají nejen kulturní, ale také reálnou hodnotu, mnoho z nich je vyrobeno z drahých materiálů. Kromě středověkých předmětů je zde auto z 20. století, Karel V. ho používal pro své cesty. Dále jsme viděli jezdce na koni. Jeho oblečení bylo velmi krásné, celý jeho oblek byla ruční práce s různými vzory. Oblek koně byl také krásný jako jezdcův. Hmotnost koně s jezdcem byla asi 150 kg. Byla tam také koruna, která je vyzdobena různými drahými kameny. Výstava je plná drahých a unikátních exponátů.

 

— Sergej Palyutin, Kirill Denissov
 

011 012 015 

Byli jsme rádi, že jsme měli možnost ponořit se do historického světa starobylé Prahy a ČR, seznámit se s jejími hrady a zámky. Výstava zaujímá velký prostor a je rozdělena na několik částí. V prvním sále bylo různé bojové nářadí. V druhém sále byl jezdec na koni, hodně obrázků na stěnách a královská koruna, nebyl to originál, ale replika. Originál se nachází pod sedmi zámky. V třetím sále bylo auto. Bylo to tam velmi zajímavé.

 

— Albina Kamaladinova, Gaukhar Bakina

© 2009-2019 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.