Exkurzí zpět do středověku


 

Dne 12. července 2015 studenti letních kurzů Czech Prestige – JŠ Natálie Gorbaněvské, JŠ s právem SJZ vyrazili na další výlet. Na hodinách českých reálií se seznamují s dějinami České republiky.

 

 

Náplň výletu byla proto zaměřena na bližší vlastivědné poznávání Čech. Studenti zamířili do Kutné Hory, kdysi druhého nejdůležitějšího města ve středověku.

 

 

Nejdříve navštívili Vlašský dvůr, seznámili se s historií vzniku tohoto místa a se způsobem ražení mincí. Studenti si mohli prohlédnout originální mince českých panovníků.

 

 

Kolem jezuitských kolejí poté přešli ke gotické katedrále sv. Barbory, prohlédli si stavbu, interiér chrámu a zakoupili suvenýry.

 

 

Pak navštívili kostnici v Sedlci u Kutné Hory, kde byly kosti lidí z doby husitských válek použity na výzdobu hřbitovní kaple.

 

 

Cestou do Kutné Hory si studenti prohlédli hrad Český Šternberk u řeky Sázavy, minulé i současné sídlo rodu Šternberků.

 

 

Mimo jiné si zde mohli prohlédnout několik dravců v areálu hradu, na hradě pak různé exponáty loveckých trofejí, obrazy, dobový nábytek a sbírku míšeňského porcelánu.

 

 

 

 

© 2009-2019 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.