Den učitelů v Muzeu J.A.K.


Den učitelů v Muzeu J.A.K.

 

Den učitelů se v různých zemích liší. V České republice připadá na 28. března u příležitosti narození Jana Amose Komenského. A kde jinde si připomenout velikána nazývaného Učitel národů a historii českého školství, než v Národním pedagogickém muzeu. Studenti jazykové školy Czech Prestige se tam vypravili na exkurzi a tady jsou jejich postřehy z návštěvy.

 

Mgr. Otakar Šprta

 

Ve čtvrtek jsme s třídou šli do muzea Jana Komenského. Bylo to jako lekce v muzeu. Dali nám malé sešity, ve kterých byly nějaké úkoly. Museli jsme hledat informace a zapisovat je do sešitu. Bylo to opravdu zajímavé. Náš učitel nám vyprávěl spoustu zajímavých věcí a ještě nám ukázal, jak správně psát na psacím stroji. Potom jsme psali perem. Po návštěvě muzea jsme se procházeli v okolí Karlova mostu a pak podél řeky. Všichni měli dobrou náladu a myslím si, že exkurze všechny zaujala, protože jsme se během ní dozvěděli hodně nových věcí.

 

— Kristina Chvorova

 

Den učitelů v Muzeu J.A.K.

 

Ve čtvrtek jsme šli do muzea Jana Amose Komenského na Malé Straně.
Prohlídka v muzeu trvala asi 2 hodiny a byla opravdu zajímavá. Začali jsme články o staročeštině a v každé následující místnosti jsme dozvěděli něco o dalších stoletích. Taky měli jsme sešity s úkoly, které nám pomohly udělat exkurzi zajímavější a pochopit, jak se Češi učili.  Expozice v místnostech připomínala atmosféru škol té doby. Po exkurzi jsme šli na břeh Vltavy, abychom si užili výhled. Pak jsme šli k Lennonově zdi a nechali tam zmínku. 

 

— Magžan Amrekulov

 

Den učitelů v Muzeu J.A.K.

 

Byli jsme včera v Pedagogickém muzeu a seznámili se s historií vzdělávání v Českých zemích. Nejvíc se mi líbilo, když jsem poprvé zkusil napsat něco perem, ale bylo tam spousta dalších zajímavých věcí. Průvodkyně byla dobrá a vysvětlovala nám mnoho historických faktů. Když prohlídka skončila, šli jsme všichni ven a náš učitel nám ukázal hezká místa u Vltavy. Nějaký čas jsme se procházeli, hodně jsme fotografovali a hodně jsme se smáli. Rád na to vzpomínám.

 

— Artur Pak

 

Den učitelů v Muzeu J.A.K.

 

Včera jsme celá třída byli v muzeu Jana Amose Kamenského. Bylo totiž 28. března, kdy se připomíná výročí jeho narození. Viděli jsme, jak vypadaly  třídy od konce 19. do poloviny 20. století.
Viděli jsme psací potřeby, psali jsme pery a trochu na stroji. Lépe jsme poznali historii českého vzdělávání, taky jsme se naučili používat hlaholici a napsat v ní své křestní jméno. Byl to výborný den. 

 

— Jegor Adamov

© 2009-2019 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.