„Odvážní“ – laureáti Gratias agit 2018


„Odvážní“ – laureáti Gratias agit 2018

 

8. června se na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, ve Velkém sále Černínského paláce, uskutečnil obřad udělení ceny Gratias agit 2018. Cena Gratias Agit se od roku 1997 uděluje ministrem Ministerstva zahraničních věcí za šíření dobrého jména České republiky za hranicí.

 

Cena Gratias Agit se každoročně uděluje jak fyzickým, tak i právnickým osobám, nehledě na jejich národnost, občanství a druh činnosti. Důvodem pro udělení vyznamenání je pouze přínos laureáta k šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Prémie není finanční, laureát získává diplom a křišťálové zobrazení zeměkoule od akademického umělce Zdeňka Petra.

 

Letos ministr zahraničních věcí Martin Stropnický ocenil Gratias Agitt 14 laureátů. Tento rok jsou mezi nimi bohemisté, překladatelé, lékaři, podnikatelé, vědci i společenská organizace. Letos cena poprvé odcestovala do Jordánska a Etiopie.

 

Slavnostního vyznamenávání se v roli hosta zúčastnil ředitel Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Natálie Gorbaněvské Czech Prestige, magistr mezinárodních vztahů, doktor filologie Zdeněk Okůnek, v minulosti sám diplomatický pracovník. Byl pozván laureátem – skupinou „Osmi statečných“, účastníky demonstrace na Rudém náměstí v roce 1968, kterou na obřadu zastupovali Viktor Fainberg, Pavel Litvinov a Tatiana Bayeva. Bohužel, účastnice Natálie Gorbaněvská, jejíž jméno naše škola nosí, se už obřadu zúčastnit nemohla. Bohužel už není mezi námi, avšak její přátelé tu byli, a jejich práce byla vidět.

 

O tom hovořil ministr Martin Stropnický: „Ve světle letošního 50letého jubilea Pražského jara jsem rád, že v tomto roce oceňujeme skupinu „osmi statečných“ – skupinu sovětských disidentů, kteří v roce 1968 protestovali proti okupaci Československa na Rudém náměstí. Za tento skutek zaplatili pronásledováním vládou. Jsem rád, že všichni tři živí členové skupiny přišli, aby cenu převzali osobně.“

 

Podle názoru ředitele Czech Prestige, skupina demonstrantů roku 1968 byla na slavnostním aktu středem pozornosti. Jak vřele a srdečně se účastníci obřadu chovali k lidem „s odvahou v očích“, jak Rusy nazval ministr Stropnický. Viktor Fajnberg se nezapomněl zeptat, kolik studentů ve škole nosící jméno Natálie Gorbaněvské studuje, a s odpovědí , zdá se, byl spokojen. Tatiana Bayeva přislíbila naši školu v srpnu navštívit. A za takové hosty je škola Gorbaněvské vždycky vděčna!

© 2009-2019 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.