Mikuláš v Czech Prestige


Mikuláš v Czech Prestige

 

Krátce před Vánocemi, konkrétně večer 5. prosince, se po celé České republice začínají toulat veselé postavy: umouněný čert, bílý anděl a ten nejváženější — Svatý Mikuláš. Na svůj svátek se Mikuláš obvykle strojí do červeného pláště, na hlavu si nasazuje biskupskou mitru a do ruky bere biskupské žezlo.

 

Mikuláš v Czech Prestige

 

Veselá společnost kontroluje, zda se děti v průběhu roku dobře chovaly. Mikuláš obchází rodiny s malými dětmi a podle zápisů v knize dobrých a špatných činů, kterou s sebou nosí, dává dětem dárky nebo uhlí. Uhlí nosí ve velkém pytli čert, doprovázející Mikuláše. No a anděl samozřejmě rozdává příjemnější dárky. Všechny poslušné děti dostávají dárky hned. A ti, kteří se nechovali dobře, nejdřív Mikuláše musí poprosit o odpuštění, a teprve potom dostanou dárek taky. Tak taková je tradice. Ještě v podvečer svátku děti zpívaly písně, které se učily speciálně k příchodu Mikuláše.

 

Mikuláš v Czech Prestige

 

A některé z nich se nazývají Mikulášské říkanky:

 

Náš, náš Mikuláš
Náš, náš Mikuláš
nese dárky hodným dětem,
náš, náš Mikuláš
nese dárky nám.
Když Mikuláš naděluje
čertík za ním poskakuje.
Náš, náš Mikuláš
nese dárky nám.


Obvykle jsou Mikuláš, čert i anděl laskaví a veselí, ačkoli… můžeme potkat i čerty, kteří se takřka vžili do svého satanského předobrazu… Ušmudlaní, rohatí, ocasatí, při procházce po ulicích v davu hledají neposlušné děti a místo obvyklého dárku podstrkují nezbedům popel nebo horkou pečenou bramboru. Anděl (do jehož kostýmu se obvykle strojí mladá děvčata) i sám Mikuláš, obdarovávají drobotinu sladkostmi, ovocem nebo nevelkými suvenýry výměnou za básničku či písničku.

 

Mikuláš v Czech Prestige

 

ALE: Svatý Mikuláš s přáteli nenavštěvují jen malé děti. Musí zkontrolovat také náctileté…

 

Každoročně přicházejí do pražské jazykové školy Czech Prestige. Ale proč? Vždyť je třeba zkontrolovat, co se studenti za půl roku naučili, jestli byli poslušní, dobře se učili, a vůbec, jestli dělali dobrotu. Podívejte se, jak krásně píše o svátku ve škole studentka Nikara Shakirova:

 

Mikuláš v Czech Prestige

 

5. prosince se v naší škole uskutečnila velmi zajímavá akce, která pomohla studentům odkrýt ještě jednu stránku kultury: české svátky. Všichni byli velmi zainteresováni na jeho přípravě, hlavní Anděl, Ďábel i Svatý Mikuláš se snažili maximálně jasně a expresivně rozkrýt obrazy svých postav. Dívka, která byla andělem, věnovala nemálo sil a času tomu, aby vyrobila překrásná andělská křídla, ze kterých pak byli všichni nadšeni. Když jsme vešli do třídy, studenti byli ohromeni tím, jak se jejich známí a přátelé otevřeli, když hráli svoje hrdiny. Bylo vidět, jak se už dospělí lidé, snažili, když Mikuláš četl jména „hodných“ a „zlobivých“ dětí. Možná, že takto nevelká, dalo by se říct dětská inscenace, motivovala jedny být lepšími než jsou, a druhé ujistila, že jsou na správné cestě. Myslím, že pro všechny skupiny bylo toto malé představení užitečné a zajímavé, a vneslo vánoční atmosféru do našich šedivých všedních školních dní, pomohlo nám zjistit o trochu víc o zemi, ve které teď žijeme.

 

Mikuláš v Czech Prestige

 

A tak se snažte i nadále, drazí přátelé, vždyť před námi je mnoho různých zkoušek. A zatím vás čekají překrásné novoroční svátky.

 

A den Svatého Mikuláše je teprve začátkem.

 

Tímto dnem se otevírá Advent, nastává očekávání Vánoc. Ačkoli je v Čechách čekají už od poloviny listopadu. Na konci listopadu tu nezůstane ani jeden obchod, který by nebyl vánočně vyzdoben. U nákupních center se dva týdny před Vánoci objevují vedle živých stromků, také kapři šplouchající v kádích.

 

Mikuláš v Czech Prestige

 

Po svatém Mikuláši atmosféra blížícího se veselí už pražské ulice neopouští, a jiskřící girlandy a chundelaté stromky se objevují doslova v každém okně.

 

Právě tímto dnem startuje maraton všemožných novoročních akcí, a každým momentem se přibližují dlouhoočekávané a všemi milované Vánoce.

© 2009-2019 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.