Osudový březen


02

 

V novém českém životě našich studentů je březen osudovým měsícem. Většina fakult státních vysokých škol přijímá přihlášky ke studiu právě do konce tohoto měsíce. Proto se také většina našich studentů s výběrem budoucího oboru v březnu stává uchazečem o studium na VŠ.

 

V březnu také proběhla další důležitá událost – byly skládány zkoušky na úroveň B1– pokročilou úroveň ovládání jazyka. Jestliže při podávání přihlášek mohou studenti využít pomoci kurátorek jazykové školy, tak zkoušky už musí skládat sami. Vědomosti a jazyk, jedna ku jedné, tváří v tvář.

 

18. 3. se v jazykové škole s právem státní jazykové zkušky Czech Prestige Natálie Gorbaněvské uskutečnilo testování na úroveň B1. Je-li A1 první metou, která zajišťuje „přežití“ v ČR, tak B1 je první metou, počínaje kterou je možné studovat na české vysoké škole. Zjednodušeně, je to jakási studentská laťka. S jejím získáním se dětem otevírají perspektivy na studentskou budoucnost.

 

Cesta k této metě byla těžká, pohled zpět však umožňuje ocenit, jak vysoko jste už vystoupali, jak směšný byl strach, a jak nepatrné obtíže. Jazyková zkouška na úroveň B1 je složena, přihlášky podány. Před námi je B2 a postup na VŠ. Utéct už není kam.

© 2009-2019 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.