Pojďte se přátelit s jinými zeměmi


Pojďte se přátelit s jinými zeměmi

 

Naše jazyková škola Czech Prestige Natálie Gorbaněvské stále pracuje na obohacování našeho školního života novými projekty. A teďjsou našim novým projektem „Mosty přátelství“.

 

Pojďte se přátelit s jinými zeměmi

 

Přátelit se chceme s vrstevníky – studenty českých středních škol. A to je nejen příjemné, ale podle našich pedagogů, také velmi užitečné. Naši studenti potřebují jak praxi v konverzaci, tak i získávání zkušeností při veřejných vystoupeních. Vždyť už v prvním semestru (věříme, že naše děti na vybrané VŠ postoupí) budou muset vystupovat v češtině před publikem ve velkých auditoriích s prezentacemi a referáty. Nad stresem se dá zvítězit pouze tréninkem a zkušenosti zas získáme pouze „v boji“.

 

Je třeba podotknout, že doba pro nasměrování mostů je teď nejpříhodnější. Zájem o ruský jazyk se totiž v Čechách značně zvýšil, a roste i zvědavost mladých – „ a co je tam, na Východě?“

 

První, s kým se naše děti spřátelily, byli studenti Karlínské obchodní akademie-Vyšší odborné školy ekonomické, které jsme navštívili 26. dubna. Pro místní bylo velmi zajímavé osobně se setkat s cizinci, kteří pocházejí z „tajemného“ Kazachstánu. Málokterý Čech má totiž ponětí o tom, kde se nachází a čím je tato země pozoruhodná, tím méně Čech mladý.

 

A přátelství vrstevníků z různých zemí je tím užitečnější: ať poznají jeden druhého pro jazykové obohacení a kulturní rozvoj. Ať jsou mosty pevné a slouží dlouho!

 

A nakonec – dojmy účastníků tohoto zajímavého setkání.

 

Pojďte se přátelit s jinými zeměmi

 

Pojďte se přátelit s jinými zeměmi

 

Mgr. Eva Levá:

 

Dnešním dnem jsme zahájili projekt POZNEJ MOU ZEMI, který připravila naše jazyková škola za podpory České asociace rusistů a Česko-ruské společnosti.
Cílem tohoto projektu je seznámení studentů českých středních škol a gymnázií s reáliemi zemí bývalého Sovětského svazu, konverzace studentů v češtině i ruštině a navázání spolupráce a přátelství.
Naši studenti dostali za úkol připravit si prezentace s komentářem o svých zemích (Rusko, Kazachstán, Ukrajina, Bělorusko), což zvládli na jedničku.
První školou, které se naše nabídka zalíbila, byla Karlínská obchodní akademie a VOŠE v Kollárově ulici. S vyučujícím ruského jazyka, magistrem Miroslavem Havlem jsme se pro začátek domluvili na Kazachstánu, neboť ten je českým studentům vesměs neznámý.
Prezentaci o Kazachstánu připravili Aigerim Rakhimova, Arina Ruziyeva a Artur Novosselov. Vzhledem k účasti studentů jak z prvního, tak z druhého ročníku jsme zvolili kombinaci češtiny i ruštiny. Prezentace byla poutavá a po počátečních oboustranných rozpacích se naši i čeští studenti za pomoci pedagogů osmělili k otázkám, týkajím se jak samotného Kazachstánu, tak i života v České republice z pohledu cizinců. Naši studenti dostali od těch českých zároveň hned zpětnou vazbu, která byla velmi pozitivní. Než jsme odešli, studenti si ještě stačili vyměnit kontakty, aby mohli v konverzaci pokračovat i za branami školy.
Děkujeme Mgr. Miroslavu Havlovi i panu řediteli Mgr. Petrovi Žákovi z Karlínské OA a VOŠE za velmi mile přijetí a těšíme se na další spolupráci.

P. S. A už se těšíme do Příbrami!

 

Aigerim Rakhimova:

 

Dnešní den byl pro nás velmi zvláštní. Měli jsme skvělou šanci ukázat a povědět Čechům něco zajímavého o svých zemích. Díky té možnosti jsme mohli prověřit naši hovorovou češtinu. Líbilo se nám všechno a a dokonce sama budova té školy, vedle které se nacházel chrám sv. Cyrila a Metoděje, kam jsme se zašli před prezentací podívat a trošku se inspirovat. Učitel ruštiny i pan ředitel Karlínské obchodní akademie, kteří nás vítali, byli velmi laskaví. Během celé prezentace se nám snažili nějak pomoct a ptali se na různé věci o naší zemi. Českým studentům se naše prezentace moc líbila a oni byli moc zvědaví. Chtěli vědět víc o naších tradicích a kultuře v Kazachstánu a také se ptali na náš skutečný život v Praze. Před koncem jsme si vyměnili své osobní kontakty a uchovali si v paměti ten překrásný den.

© 2009-2019 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.