Studentům je také přítelem


 

Výuka češtiny je nerozlučně spjata s ponořením se do českých reálií a tradic. Mnoholetou tradicí v Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Czech Prestige Natálie Gorbaněvské je návštěva svatého Mikuláše s průvodem andělů a čertů, která každý rok bývá 5. prosince.

 

 

 

 

Výuka se tento den mění ve svátek. Do postav oblíbených českých hrdinů se totiž převlékají sami studenti, a pak se už hlučící houf přesunuje z učebny do učebny a završuje svůj soud. Čerti ze všech svých čertovských sil straší lenochy, nepořádné studenty, kteří nedělají domácí úkoly a nebo dokonce chodí za školu!

 

 

 

 

„Vzpamatujte se! – vybízejí je čerti, – jednou přijdou zkoušky, a ty se pro vás můžou stát opravdovým peklem. Cha-cha-cha!“ Čerti pohostili nedbalé studenty špinavými brambory a černým uhlím. Sněhobílí andělé i sám Mikuláš mezi tím odměnili dobré studenty sladkostmi. Vždyť jak praví lidová tradice: lenocha pokárej, horlivého odměň. Naštěstí je v naší škole dobrých studentů vždycky víc. A každý by rád řekl Mikuláši básničku.

 

 

 

Mikuláš je jednou z klíčových postav českého folkloru a reálná historická osobnost – Arcibiskup Mikuláš z Myrny v Lykii (v ruské pravoslavné tradici Mikuláš Divotvůrce) byl velmi dobrý člověk, tajně pomáhající chudým a potřebným. Protože byl lidumilem, staral se také o vězně. A jak je vidět, studentům je také přítelem.

© 2009-2019 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.