Svět se projasňuje sluncem, a člověk věděním


Svět se projasňuje sluncem, a člověk věděním

 

Včera se uskutečnilo slavnostní zahájení nového školního roku ve škole Czech Prestige, jazykové škole Natálie Gorbaněvské s právem státní jazykové zkoušky.

 

Nesnesitelně horké pražské léto skončilo. Nastal podzim. Nový život. Noví studenti. Nová škola. Staré problémy přecházejí v nové. Avšak o tom později.

 

Tak tedy. Včera se v jedinečně slavnostní atmosféře, v Modré posluchárně, v těsné blízkosti středověkého Karolina, v samém srdci Univerzity Karlovy, za zvuků překrásné hymny České republiky, uskutečnilo to, co už mnozí studenti netrpělivě očekávali. Byl zahájen nový školní rok pražské jazykové školy Czech Prestige. Hurá!

 

Svět se projasňuje sluncem, a člověk věděním

 

Sama historická atmosféra bývalého paláce, kde jsou uloženy všechny insignie univerzity, kde se na svých významných zasedáních setkávají akademické hlavy nejlepší a nejstarší evropské vysoké školy, kde se předávají diplomy absolventům (představte si, diplom o absolvování Univerzity Karlovy!), kde byla udělena nejvyšší vyznamenání univerzity - zlatá medaile za zásluhy v boji za demokracii, svobodu a práva člověka Natálii Jevgeněvně Gorbaněvské, jejíž jména naše škola hrdě nosí – taková atmosféra, bez pochyb, nastavila budoucí činnosti školy vysokou laťku.

 

Svět se projasňuje sluncem, a člověk věděním

 

Zakladatel a ředitel školy – Zdeněk Okůnek, magistr pedagogiky a magistr mezinárodních vztahů, doktor filologie - ve své uvítací řeči poděkoval rektorovi Univerzity Karlovy Tomáši Zímovi i celému rektorátu za tuto možnost. Ředitel mladým nervózním studentům i jejich rodičům pověděl jak o univerzitě, tak i o dávných, avšak pro Čechy významných událostech roku 1968, kdy se všechny naděje na konec stagnace, na obrat k lepší budoucnosti, byly násilně přetrženy dunícími tanky Varšavské smlouvy. A kdy se pouze 8 odvážných na Rudém náměstí v Rusku, mezi nimiž byla i Natálie Gorbaněvská s kojencem v kočárku, osmělilo říci této okupaci své rezolutní „Ne“. „Za naši a vaši svobodu!“

 

A samozřejmě o škole.

 

„Jsem hrdý na to, že jsem občanem země, která cizincům poskytuje možnost získat kvalitní evropské vzdělání. Jsme školou, která vám ho pomůže získat. S pomocí kvalitního vzdělání můžete získat důstojnou a vysoce placenou práci, která vám dá možnost vybudovat svůj šťastný a zajištěný život.“

 

V těchto slovech ředitele je hlavní důvod, kvůli kterému se mladí lidé v tomto sále setkali.

 

Svět se projasňuje sluncem, a člověk věděním

 

A ještě, důležité: „Spolu, ve vzájemné důvěře poneseme odpovědnost za váš rozvoj, za to, abyste se stali nejen plnocenými členy evropského společenství, ale i vynikajícími lidmi světa. A plníce tyto povinnosti, si budeme vzájemně pomáhat. Poneseme odpovědnost za sebe, taktéž za jiné, a proto i za celou školu.“

 

Je třeba poznamenat, že to nejsou jen slova. Škola má své absolventy ráda, zajímá se o jejich další osud. (Ředitel si v podstatě všechny pamatuje jmenovitě). Většina z nich se dostala na české vysoké školy, včetně Univerzity Karlovy. Za pár let jsou tito absolventi už od Čechů k nerozeznání, absolutně plynně mluví, „zpívají“ jak Pražané a vůbec se cítí jak doma, stali se „světovými“. Jazykový základ byl konec konců položen ve škole Czech Prestige. 

 

Svět se projasňuje sluncem, a člověk věděním

 

Jako například, absolvent školy Jurij Strogush ze Lvova. Úspěšně se dostal na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, na oddělení hry na kytaru. Tady návštěvníky potěšil serenádou Francisca Tarregy Capricho árabe.

 

V létě se škola přestěhovala do nové budovy v ulici Prusíkova 16, v Praze 5. Byla provedena generální rekonstrukce. Dostanete se sem lehce, všechny předpoklady také jsou. Uč se a raduj se.
Mimochodem, o výuce.

 

Ředitel s velkou srdečností, jemu vlastním smyslem pro humor a nesmírnou úctou představil všechny pedagogy školy, jí věrné a oddané.

 

Je to magistra Eva Levá, vedoucí učitelka, bohemistka, která, podle slov ředitele „Vysokou hodnotu vidí v kráse, harmonii, tvaru, půvabu, symetrii, stylu“, a při výuce používá „pohotovou intuici, fantazii a city“. Málo kdo se umí postavit na místo svého studenta, myslet jako on, strachovat se jako on. Eva Levá takovou vzácnou schopnost má.

 

Magistra Marie Švandová, učitelka českého jazyka. Učitelka, která probouzí nadšení, rozumí každému studentovi a pro všechny se v složité situaci stává matkou. To je důležité, vždyť děti se učí daleko od své vlasti, a maminku vedle sebe nemají.

 

Svět se projasňuje sluncem, a člověk věděním

 

Magistr Otakar Šprta – lingvista, bohemista, anglista. „Vzdělávání bere jako nabytí a rozvití praktických užitečných znalostí a zručnosti. Jeho cíle výuky, jsou většinou pragmatické". A to je správné. A jací ještě musí být?

 

Taťána Ishkova, učitelka anglického jazyka. Její formující přátelská a pozitivní atmosféra ve třídě rozbíjí na kousky všechny blížící se stresy před testy.

 

Ředitel Zdeněk Okůnek taky vede svou skupinu. Zpravidla to je nejsilnější skupina ve škole. Vybírá se podle úrovně znalostí angličtiny. No a teď už se studenti držte! A jestli vydržíte, snadné přijetí na VŠ máte zajištěné.

 

Svět se projasňuje sluncem, a člověk věděním

 

A samozřejmě, rada ředitele školy rodičům. Rodiče, pamatujte si, že máte děti, uvažujte, že jsou poprvé tak daleko od vás, chvalte je za úspěchy, při neúspěchu pomáhejte dobrým slovem. A, říká ředitel, „prosím vás, důvěřujte naší škole, věřte že jen tak dosáhneme úspěchu“.

 

A konečně, s předáváním informací od domu k domu nikdo nepočítal. Do školy přicházejí studenti na rady známých, bratrů a sester, bratranců a sestřenic. A to je dobře. Nikdo neoponuje.

 

Dále organizační informace, které si většinou nikdo nezapamatuje, snad jen to, že zkoušky jsou v KVĚTNU.

 

Svět se projasňuje sluncem, a člověk věděním

 

A nakonec – příjemné překvapení od absolventky školy, absolventky české konzervatoře, zpěvačky Marty Kolesnik. Podle slov Zdeňka Okůnka, to je „příklad cizinky, která se stala Češkou. Kromě nadšení z překrásného zpěvu jsem nadšený i velmi blízkým a vřelým vztahem Marty k nám, Čechům. No a samozřejmě jejím překrásným českým jazykem“.

 

Slavnostní zahájení bylo zakončeno přáním „příjemných a smělých kroků vstříc novému školnímu roku 2018/2019!“.

 

I my přejeme mnoho úspěchů novým studentům a jejich rodičům, všem učitelům, vychovatelům, koordinátorům, řediteli školy. Ať je každý den krokem vpřed.

© 2009-2019 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.