Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. je školské zařízení evidované v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR, jejímž zřizovatelem je Akademie jazykové a profesní přípravy s.r.o. Sídlí v moderní budově Bankovního institutu vysoké školy a. s. v Nárožní ulici v Praze 5 s dobrým přístupem Pražské integrované dopravy (stanice metra Luka, autobusy č. 174 a 130, zastávka Nárožní přímo před školou anebo stanice metra Hůrka) a parkováním v blízkosti areálu školy.

 

Naše jazyková škola umožňuje studim ve dvou formách studia:

 

Škola poskytuje stabilizovaný systém výuky cizích jazyků získaný dlouholetými zkušenostmi, který dopĺňuje moderními metodami a nejnovějšími trendy ve výuce jazyků. Umožníme Vám studium následujících jazyků:

 

 

Škola rovněž nabízí studium orientálních jazyků (čínský jazyk, mongolský jazyk).

 

Zárukou kvality a profesionality jsou pedagogové s dlouholetými zkušenostmi ve výuce cizích jazyků. Jedná se o absolventy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Praha, Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Praha, Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity České Budějovice, Mongolské státní univerzity Ulánbátar, Diplomatické akademie MZV RF Moskva a Univerzity Taipei. Mnozí z vyučujících obhájili vědecké hodnosti (CSc., Ph.D.). Učitelé využívají všechny výhody e-learningu, což je výhodné v případech, kdy posluchači zaměškají vyučování, výukové softwary a nejnovější techniku včetně interaktivní tabule. Naši vyučující jsou autory jazykových učebnic, skript a řady studijních i metodických materiálů.

 

Prvotním záměrem školy je sloužit široké veřejnosti, ale zároveň napomáhat cizincům k hlubší integraci do české společnosti. Jednotlivé kurzy jsou zařazeny dle Evropského referenčního rámce pro cizí jazyky od stupně A1 až po stupeň C2. Kromě tradičních kurzů (základních, středních a vyšších) se škola snaží přizpůsobit požadavkům veřejnosti a nabízí specializované kurzy (např. přípravné kurzy pro cizince ke studiu v českých školách, češtinu pro cizince - žáky ZŠ, přípravné kurzy na písemnou část maturitní zkoušky, přípravné kurzy pro cizince ke zkoušce z češtiny na úroveň A1 k trvalému pobytu, pro seniory, přípravný kurz na speciální státní jazykovou překladatelskou zkoušku)

 

Škola má akreditaci vykonávat státní jazykové zkoušky, které jsou kompatibilní s mezinárodními. V souladu s platnou legislatívou se konají v jarním a podzimním termínu.

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.