Témata k ústní části základní SJZ z českého jazyka pro cizince

 

1. Rodina

 

2. Kultura a umění

 

3. Sport

 

4. Bydlení

 

5. Obchod a služby

 

6. Péče o zdraví

 

7. Cestování

 

8. Vzdělání

 

9. Zaměstnání

 

10. Vztahy mezi lidmi

 

11. Člověk a příroda

 

12. Vědecko-technický rozvoj

 

13. Člověk a společnost

 

14. Komunikace a její formy

 

15. Hromadně sdělovací prostředky

 

16. Mládež a její svět

 

17. Stravování

 

18. Záliby, volný čas a životní styl

 

19. Multikulturní společnost

 

20. Města a místa

 

21. Oděv a móda

 

22. Kniha – přítel člověka

 

23. Vzory a ideály

 

24. Země, jejichž jazyk se učím

 

25. Má vlast (Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Kazachstán, Moldávie, Kyrgýzie)

 

Doporučená literatura:

 

Základní učebnice Rešková, Pintarová: Communicative Czech I, II

O.Parolková, J. Nováková: Czech For Foreigners I.

O.Parolková: czech for Foreigners II.

A.Trnková: Cvičení z české mluvnice

H.Confortiová, M. Turzíková: Čeština pro pokročilé

J. Lutterová: Česká slovní zásoba a konverzační cvičení

J. Melichar, V. Styblík: Český jazyk – přehled učiva pro základní školy

J. Cvejnová: Co chcete vědět o České republice

 

Doplňkové učebnice a materiály

 

E.Roubalová: Učíme se česky

K.Hronová: Czech For Every Day

J.Cvejnová: Čeština pro cizince (Pracovní sešit)

I.Rešková: Communivative Czech – Workbook I.,

II. L.Kaska: 225x česky. Zábavná čítanka pro zahraniční studenty

J.Kaločová: Česká čítanka pro cizince

K.Filipová: České texty k jazykovým rozborům s cvičeními Pravidla českého pravopisu

J.Novotný a kol.: Mluvnice češtiny pro střední školy

Kol.autorů: Dějiny zemí Koruny české

M.Kudrys: R.W. Fetter: Nástin dějin literatury

P.Čornej: Vše podstatné z českých dějin

Malá encyklopedie – Rozum do kapsy

Tabulka občanské výchovy – organizace státní

Zeměpis ČR

Průvodce Prahou

E.Čechová, H. Trabelsiová, H. Putz: Chcete mluvit česky?

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.