Pedagogický sbor

 

I. Anglické oddělení:


Jméno a příjmení vyučujícího včetně titulu/ aprobace

Vyučovací jazyk

Kontakt

Tatiana Ishkova
(anglický jazyk)

Anglický jazyk - střední kurz, přípravný kurz ke státním jazykovým zkouškám

info@czechprestige.cz

 

II. Slovanské oddělení:


Jméno a příjmení vyučujícího včetně titulu/aprobace

Vyučovací jazyk

Kontakt

Mgr. Eva Levá
(český jazyk – ruský jazyk)

- Český jazyk pro cizince - přípravný kurz ke státním jazykovým zkouškám 
- Ruský jazyk - přípravný kurz ke státním jazykovým zkouškám

Blog: odkaz
info@czechprestige.cz

PhDr. Zdeněk Okůnek, Ph.D.
(čeština pro cizince – ruský jazyk – základy společenských věd – mezinárodní vztahy)

- Český jazyk pro cizince - přípravný kurz ke státním jazykovým zkouškám 
- Ruský jazyk - přípravný kurz ke státním jazykovým zkouškám

director@czechprestige.cz

Mgr. Otakar Šprta
(český jazyk – anglický jazyk)

Český jazyk pro cizince - přípravný kurz ke státním jazykovým zkouškám

info@czechprestige.cz

Mgr. Marie Švandová
(ruský jazyk - český jazyk – základy společenských věd)

Český jazyk pro cizince – přípravný kurz ke státním jazykovým zkouškám. Ruský jazyk - přípravný kurz ke státním jazykovým zkouškám

info@czechprestige.cz

Mgr. Daniela Trojanová Knápková
(ruský jazyk - český jazyk)
Český jazyk pro cizince - přípravný kurz ke státním jazykovým zkouškám info@czechprestige.cz

Mgr. Alena Lišková
(český jazyk – německý jazyk)

Český jazyk pro cizince – konverzační kurz

Kamenický Šenov
info@czechprestige.cz

Mgr. Pavlína Novotná
(ruský jazyk – německý jazyk – výtvarná výchova)

Český jazyk pro cizince – konverzační kurz

Bechyně
info@czechprestige.cz

PhDr. Jan Tomíček
(ruský jazyk – dějepis)

Český jazyk pro cizince – konverzační kurz

Hořice
info@czechprestige.cz

 

III. Románské oddělení:

Jméno a příjmení vyučujícího včetně titulu/ aprobace

Vyučovací jazyk

Kontakt

Giuseppe Girolamo Ielitro
(italský jazyk)

Italský jazyk - základní kurz, střední kurz, konverzační kurz

info@czechprestige.cz

 

IV. Germánské oddělení:

Jméno a příjmení vyučujícího včetně titulu/ aprobace

Vyučovací jazyk

Kontakt

PhDr. Helena Baběradová
(německý jazyk – ruský jazyk)

Německý  jazyk - základní kurz, střední kurz, konverzační kurz

info@czechprestige.cz

 

IV. Česká odborná terminologie:

Jméno a příjmení vyučujícího včetně titulu/aprobace

Vyučovací jazyk

Kontakt

Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.
(matematika - fyzika)

Česká odborná terminologie: matematika – fyzika

info@czechprestige.cz

Mgr. Marie Švandová
(ruský jazyk - český jazyk – základy společenských věd)

Česká společenskovědní terminologie: základy společenských věd, historie

info@czechprestige.cz

PhDr. Zdeněk Okůnek, Ph.D.
(čeština pro cizince – ruský jazyk – základy společenských věd – mezinárodní vztahy)

Česká společenskovědní terminologie: základy společenských věd

info@czechprestige.cz

Mgr. Zuzana Šperlová 
(biologie - chemie)

Česká odborná terminologie: biologie - chemie

info@czechprestige.cz

 

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.