Oficiální název školy: Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

 

Adresa právnické osoby:
Val 55, PSČ 391 81
IČ: 28157249, DIČ: CZ28157249,
zapsaná v OR u KS v Českých Budějovicích, odd. C, vložka 20857

Datová schránka: 9xddmw3

 

Korespondenční adresa:

Hlubočepská 1287/2a, 152 00 Praha 5

 

Zřizovatel: Akademie jazykové a profesní přípravy s.r.o.

 

Škola je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR:
IZO: 181036321

 

Výuka kurzů probíhá na adrese:

Hlubočepská 1287/2a, 152 00 Praha 5

Odkaz na mapu

 

Dopravní spojení: zastávka MHD Hlubočepy

 

Kontaktní údaje:

Jméno, příjmení
E-mail/Skype
Telefon
PhDr. Zdeněk Okůnek,Ph.D.,
ředitel
director@czechprestige.cz

tel.: +420 777 703 337

 

Studijní oddělení:

Děnis Jarkin
tel.: +420 777 703 337 Po, St 10 - 14 hod.
WhatsApp | Viber: +420 775 557 478
email: info@czechprestige.cz

 

Bankovní spojení pro úhradu platby (převodem nebo složenkou) za kurzovné a zkoušky:
Československá obchodní banka, a.s.
Číslo CZK účtu: 252600395/0300
IBAN: CZ3303000000000252600395
SWIFT Code: CEKOCZPP

Číslo EUR účtu: 252736778/0300
IBAN: CZ0603000000000252736778
SWIFT Code: CEKOCZPP

 

Informace o zpracování osobních údajů ve škole


Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je správcem, který provádí zpracování, shromažďování, uchovávání, zveřejňování a likvidaci osobních údajů a pověřuje zpracovatele zpracováním osobních údajů těchto subjektů:

 

a) žáci školy včetně údajů o jejich zákonných zástupcích,

b) zaměstnanci školy (pracovní poměr na základě pracovní smlouvy i dohody)


na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím

 

datové schránky, ID: 9xddmw3
emailem na adrese: info@czechprestige.cz
nebo poštou na adrese: Hlubočepská 1287/2a, 152 00 Praha 5

 

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

Jmenovaným pověřencem pro školu je: Mgr. Eva Levá

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.