Střední kurz k prohloubení a rozšíření znalostí daného jazyka

 

Charakteristika kurzu

 

Jazyková škola poskytuje žákům Střední kurz k prohloubení a rozšíření znalostí daného jazyka s tím, že studenti budou připraveni na složení státní jazykové zkoušky. Kurz připravuje žáky k této zkoušce v rozsahu vyučovacích hodin stanoveném učebním plánem. Vstupní úroveň žáků kurzu by měla být alespoň B2 podle Společného evropského referenčního rámce, výstupní je pak C1.

 

Cílové zaměření kurzu

 

Lektoři

 

Osnova

 

Gramatika v daném jazyce

 

Konverzační témata

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.