Roční kurz angličtiny

Program zahrnuje:

 

 
Studenti do kurzu nastupují se znalostí angličtiny na úrovni A1 a mohou při splnění všech studijních povinností dosáhnout úrovně B2. V ročním intenzívním jazykovém kurzu angličtiny si student osvojí celý systém anglické gramatiky (question formation, Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, Past Perfect Simple, future forms, conditionals, modal verbs, the Passive Voice, reported speech, phrasal verbs, gerunds and infinitives, articles, countable and uncountable nouns, degrees of comparison of adjectives, adverbs, prepositions), množství lexika, frazeologizmů a větnou skladbu odpovídající úrovni B2. V průběhu kurzu se rovnoměrně dbá na komunikaci mluvenou i psanou, procvičuje se čtení s porozuměním a poslech.

 

Od druhého pololetí, kdy by studenti měli zvládnout anglický jazyk na úrovni B1, jsou do výuky zařazeny české reálie (2 hod. týdně), v nichž se posluchači seznamují s Českou republikou, jejím územím, kulturou, školstvím a politickým systémem.

 

Výuka ve 2. pololetí je určena studentům, kteří úspěšně zakončili studium v 1. pololetí a nemají žádné disciplinární tresty s následkem vyloučení ze školy v souladu se Školním řádem.

 

Zahájit studium podle programu 2. semestru bez předchozího studia v 1. semestru je umožněno studentům, kteří ovládají anglický jazyk na úrovni В1.

 

Druhé pololetí je ukončeno státní jazykovou zkouškou základní z angličtiny.

 

Studenti do kurzu nastupují s nulovou znalostí češtiny a mohou při splnění všech studijních povinností dosáhnout úrovně A2. V konverzačním dvousemestrálním kurzu českého jazyka si student osvojí základy české gramatiky (skloňování podstatných jmen, přídavných jmen a zájmen v jednotném čísle, stupňování přídavných jmen a příslovcí, časování sloves ve všech časech a způsobech), z témat pak tato: rodina, denní režim, volný čas, bydlení, nakupování, vzdělávání, práce, služby a svátky. Množství lexika a větná skladba odpovídají úrovni A2. V průběhu kurzu se rovnoměrně dbá na komunikaci mluvenou i psanou, procvičuje se čtení s porozuměním a poslech.

 

Druhé pololetí je ukončeno závěrečným testem na úroveň A2.

 

Charakteristika programu

 
Forma výuky: každodenní výuka po 4-6 vyučovacích hodinách;
 
Rozsah výuky: 20-28 hodin týdně.
 
Program je rozdělen na dvě pololetí:
 
První pololetí: září – únor
 
Druhé pololetí: březen – srpen
 
Počet studentů ve skupině: 12 – 16

Cena programu

 

 

 

Platba výuky

 

Platba výuky se provádí postupně. První část — polovina ceny kurzu, po uzavření smlouvy. Druhá část — poté, co uchazeč o studium získá dlouhodobé vízum.
 
Platba na splátky je bez navýšení ceny kurzu a výhradně se souhlasem ředitele školy.

Uchazeči, kteří prokázali určité pokroky v učení (vítězové olympiád z jednotlivých předmětů olympijských disciplín, laureáti grantového programu, kteří absolvovali vzdělávací instituce s vyznamenáním apod.), mohou dostat slevu na studium v tomto programu.

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.