Intenzivní dvoucyklový kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince

 

Popis | Charakteristika | Cena | Platba | Prázdninový program | Pokračování ve výuce

 

Czech Prestige — jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. od 1. září 2016 v souladu se Školským vzdělávacím programem zahajuje Intenzivní dvoucyklový kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince.

 

Popis programu

 

Program zahrnuje:

 

 

Odborné předměty pro přípravu na VŠ: anglický jazyk, matematika, fyzika, chemie, biologie, základy společenských věd, historie a reálie České republiky, dějiny umění, kresba, deskriptivní geometrie, grafické portfolio. Rozsah výuky je určen profilem, který si absolvent zvolil.

 

Studenti do kurzu nastupují s nulovou nebo počínající znalostí češtiny a mohou při splnění všech studijních povinností dosáhnout úrovně B2. V ročním dvoucyklovém kurzu českého jazyka si student osvojí celý systém české gramatiky a syntaxe, úrovni B2 odpovídající objem lexiky a frazeologie.

 

V průběhu kurzu se rovnoměrně dbá na komunikaci mluvenou i psanou, procvičuje se čtení s porozuměním a poslech.

 

Ve druhém cyklu, když osvojení českého jazyka žáky dosahuje úrovně В1, se do programu zahrnují reálie (2 hodiny týdně), v jejichž rámci se žáci seznamují s Českou republikou, její geografií, kulturou, vzdělávacím systémem a politickým zřízením.

 

Součástí výuky se od druhého cyklu stávají rovněž předměty odborné přípravy – speciální kurz odborných předmětů nezbytně nutných studentům pro přijetí na VŠ. Odborné předměty si studenti vybírají podle zvolených směrů.

 

Zahájit studium podle programu 2. cyklu bez předchozího studia v 1. cyklu je umožněno studentům, kteří ovládají český jazyk na úrovni A2-В1.

 

Program je ukončen státní jazykovou zkouškou základní z češtiny pro cizince.

 

Charakteristika programu

 

Forma výuky: denní výuka po 4-7 vyučovacích hodinách;

 

Rozsah a intenzita výuky: 20-35 hodin týdně.

 

Program je rozdělen na dva cykly:

 

První cyklus: září – únor

 

Druhý cyklus: březen – srpen nebo březen – září. Výuka ve druhém cyklu může být prodloužena do 30. září absolventům zajímajícím se o doplňující lexikálně-gramatický kurs českého jazyka před začátkem výuky na VŠ, nebo pro studenty zajímající se o doplňující přípravu ke státní jazykové zkoušce na úroveň В2 (podzimní termín státní jazykové zkoušky).

 

Počet studentů ve skupině: 12 – 16

 

Cena programu

 

Při výběru vzdělávacího programu, který zahrnuje dvoucyklový kurz českého i anglického jazyka a jednoho z bloků oborů odborné přípravy (libovolného zaměření kromě uměleckého) je stanovena speciální cena – 4800 eur

 

Český jazyk, dvoucyklový kurz, 770 vyuč. h. – 3.940,-- eur
 
Anglický jazyk, dvoucyklový kurz, 108 vyuč. h. – 930,-- eur
 
Odborná příprava podle zaměření:

 

 

Platba výuky

 

Platba výuky se provádí postupně: 50 % ceny kurzu po uzavření smlouvy. Zbylých 50 % poté, co uchazeč o studium získá dlouhodobé vízum. Platba na splátky je bez navýšení ceny kurzu.

 

Uchazeči, kteří prokázali určité pokroky v učení (vítězové olympiád z jednotlivých předmětů olympijských disciplín, laureáti grantového programu, kteří absolvovali vzdělávací instituce s vyznamenáním apod.), mohou dostat slevu na studium v tomto programu.

 

Prázdninový program

 

O prázdninách se studenti mohou zúčastnit vzdělávacích, kulturních, sportovních a poznávacích akcí, organizovaných školou. Platba za ně se vybírá samostatně.

 

Pokračování ve výuce

 

Absolventi daného programu mohou pokračovat ve výuce postoupením na rozšířený kurz českého jazyka pro cizince, ovládající český jazyk na středně pokročilé a pokročilé úrovni.

 

Studenti, kteří si vybrali speciální kurz českého jazyka pro cizince, ovládající český jazyk na středně pokročilé a pokročilé úrovni zlepší své základní jazykové znalosti, naučí se vést rozhovor na libovolné vybrané téma, pracovat se speciálními texty, orientovat se v odborné literatuře atd.

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.