Evropské jazykové portfolio

 

Evropské jazykové portfolio pomáhá uvědomit si a zaznamenat aktuální dosaženou úroveň v cizích jazycích. Metodická podpora využívání elektronické aplikace vznikla v rámci projektu Evropské jazykové portfolio v praxi, který je realizován Czech Prestige - jazykovou školou Natálie Gorbaněvské, jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

 

Evropské jazykové portfolio vzniklo v roce 2001 jako výsledek snah Rady Evropy o vytvoření oficiálního dokladu, který srozumitelně informuje o dosažených jazykových dovednostech a mezinárodních zkušenostech jednotlivce. Jedním z hlavních cílů bylo podpořit mobilitu občanů v rámci Evropy. Prostřednictvím Evropského jazykového portfolia se může každý, kdo se učí cizí jazyky ve škole, v jazykovém kurzu nebo jinak, aktivně zapojit do hodnocení svých jazykových dovedností a znalostí, může si sám uvědomit a zaznamenat aktuální dosaženou úroveň jednoho nebo více cizích jazyků.

 

3b16569c4f6c4652a494d09982f031c0  

 

www.evropskejazykoveportfolio.cz

 

Evropské jazykové portfolio se skládá ze 3 základních částí: Jazykového životopisu, Jazykového pasu a Sbírky prací a dokumentů.

 

Nově vyvinutá aplikace je rozšířena a složena z těchto základních částí:

 

Jazykový životopis – v jazykovém životopise je možné zaznamenat všechny zkušenosti s cizími jazyky a kulturami, které uživatel získal ve škole, v práci, doma nebo v zahraničí. Umožňuje také sledovat, jak se uživatel učí a jaké strategie při učení se cizím jazykům mohou pomoci.

 

Co už umím – je tabulka sebehodnocení, která ukáže, co již v cizích jazycích uživatel umí a čeho chce ještě dosáhnout.

 

Moje sbírka – ve sbírce prací a dokumentů je možné ukládat písemné práce, výsledky projektů, nahrávky, videa nebo oficiální dokumenty, které dokládají znalosti a dovednosti v cizím jazyce, jako jsou například osvědčení o absolvování jazykového kurzu, diplomy, certifikáty mezinárodně uznávaných zkoušek, ocenění z jazykových soutěží apod. Do jedné části sbírky je možné ukládat dokumenty, které chce uživatel sdílet s učitelem cizího jazyka a prostřednictvím aplikace komunikovat při studiu cizího jazyka. Jazykový pas – umožňuje exportovat zaznamenané údaje a použít je jako souhrnný podklad při prezentaci cizojazyčných dovedností a znalostí např. při přestupu na jinou školu nebo při pracovním pohovoru.

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.