Speciální přípravný kurz českého jazyka pro následné studium cizinců na uměleckých školách České republiky (po 9. a 11. ročníku)


Česká republika je známá mnohaletými tradicemi uměleckého vzdělávání. Zde se učili a  započínali svou uměleckou dráhu mnozí znamenití mistři.

 

Pro talentované absolventy devátých a jedenáctých ročníků se objevila unikátní možnost pokračovat ve svém vzdělávání v uměleckých školách Čech.

 

To je šance ponořit se do tvůrčího světa, získat vzdělání v samém centru Evropy a získat také jedinečnou profesi, žádanou v celém světě.

 

Czech Prestige – jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Natálie Gorbaněvské,  počínaje školním rokem 2011/12, spolupracuje s uměleckoprůmyslovými školami:

 

 

Program přípravných kurzů:

 

Název kurzu Speciální přípravný kurz českého jazyka pro následné studium cizinců na uměleckých školách České republiky
Délka trvání 1.7.2019 – 31.8.2019
Obsah 220 intenzivních hodin českého jazyka
Počet studentů ve skupině 12 – 14 studentů
Cena 3000 euro

Výuka bude probíhat v Praze nebo dálkově (online).

 

Popis programu jazykové výuky

 

Studenti do kurzu nastupují s nulovou znalostí češtiny a při splnění všech studijních povinností dosahují úrovně A2.

 

V letním intenzivním kurzu českého jazyka si studenti osvojují základy gramatiky, odpovídající objem lexiky a syntaxe.

 

V průběhu kurzu je rovnoměrně rozdělen důraz na písemnou i ústní řeč, trénuje se čtení s porozuměním i chápání vyslechnutého (poslech).

 

Kurz se zakončuje závěrečnou zkouškou s vydáním Osvědčení o znalostech českého jazyka na úrovni A2, nezbytného pro pokračování studia na umělecké škole.

 

Po skončení kurzů studenti pokračují ve výuce českého jazyka podle programu středních škol.


Zručnosti, které student získá:

 

Znalost českého jazyka na úrovni А2 umožňuje studentovi chápat obecný smysl vyslechnutých frází, výroků, sdělení a textů.

 

Student může mluvit o jednoduchých tématech, samostatně udržovat hovor, při použití jednoduchých gramatických a lexikálních konstrukcí.

 

Úroveň А2 dává studentovi možnost orientovat se v psaném textu a chápat jeho základní obsah.

 

Student také může napsat jednoduchý, avšak plynulý text na každodenní témata (osobní život, rodina, výuka, práce, dům atd.)

 

Jazyková úroveň А2 je dobrým základem pro život a výuku v České republice.


Zkouška z českého jazyka

 

Po ukončení kurzu českého jazyka skládají studenti závěrečnou komisionální zkoušku v rámci „Spojeného evropského programu pro cizí jazyky“.

 

Její součástí je: čtení a pochopení textu, pochopení vyslechnutého, písemná a ústní část.

 

Studenti, kteří úspěšně zakončí kurz, získávají „Osvědčení o složení jazykové zkoušky“, odpovídající úrovni A2 podle systémové stupnice „Spojeného evropského programu pro cizí jazyky“. (SERRJ).

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.