Semestrální intenzivní kurzy českého jazyka pro cizince
(Intenzivní půlroční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince)

 

Popis

 

Semestrální intenzivní kurz českého jazyka je určen pro širokou škálu studentů, kteří se chtějí naučit český jazyk na úrovni dostatečné pro komunikaci téměř ve všech oblastech: pro otevření a rozvoj podnikání, zaměstnání v České republice apod.

 

Program semestrálních (půlročních) přípravných intenzivních kurzů českého jazyka je určen pro absolventy, kteří chtějí studovat jak na českých soukromých vysokých školách, tak na řadě státních vysokých škol ČR.
Jako doplněk k českému jazyku program předkládá přípravu ke studiu na VŠ – speciální kurz oborů, absolventům pro postoupení na VŠ nezbytně nutných.

 

Půlroční kurz je ukončen komisionální jazykovou zkouškou z češtiny pro cizince v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky a s Vyhláškou MŠMT ČR č. 33/2005 Sb. o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách.

 

 

Termíny programu

 

Půlroční přípravný kurz probíhá každý rok, v období leden až srpen nebo únor až srpen.

 

 

Rozsah vyučování

 

Český jazyk:  5 dní v týdnu po 4-6 vyučovacích hodinách, 330-420 vyučovacích hodin;

 

Konzultace:  1 vyučovací hodina týdně;

 

Průměrná zátěž na studenta podle programu činí 600 hodin školní a mimoškolní výuky a předpokládá ne méně než 12 hodin domácí (samostatné) práce týdně.

 

Počet studentů ve skupině: 6-15.

 

O prázdninách se studenti mohou zúčastnit kulturních, sportovních a poznávacích akcí pořádaných školou. Platba za tyto akce se probíhá zvlášť.

 

 

Platba

 

Cena programu 2400 €

 

Platba výuky se provádí postupně. První část — polovina ceny kurzu, po uzavření smlouvy. Druhá část — poté, co uchazeč o studium získá dlouhodobé vízum. Platba na splátky je bez navýšení ceny kurzu.

 

Pokračování ve výuce

 

Absolventi daného programu mohou pokračovat ve výuce postoupením na rozšířený kurz českého jazyka pro cizince, ovládající český jazyk na středně pokročilé a pokročilé úrovni.

 

Studenti, kteří si vybrali speciální kurz českého jazyka pro cizince, ovládající český jazyk na středně pokročilé a pokročilé úrovni zlepší své základní jazykové znalosti, naučí se vést rozhovor na libovolné vybrané téma, pracovat se speciálními texty, orientovat se v odborné literatuře atd.

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.