Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. se při své činnosti řídí následujícími zákony a předpisy:

 

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

 

Vyhláška MŠMT ČR č. 33/2005 Sb.o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách

 

Vyhláška MŠMT ČR č. 196/2016 ze dne 19. května 2016, kterou se mění vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách

 

Nařízení č. 75/2005 Sb., rozsah přímé vyučovací a dalších činností pedagogických pracovníků

 

Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

 

Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

 

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění: zákona č. 413/2005 Sb. (účinnost od 1. ledna 2006), zákona č. 384/2008 Sb. (účinnost od 20. října 2008), zákona č. 7/2009 Sb. 

 

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.