Témata k ústní části všeobecné SJZ z českého jazyka pro cizince

 

Konverzační témata:

 

1. Rodina, rodinné události (rodinní příslušníci, oslavy svátku, narozenin, svatba a jiné rodinné události)

2. Bydlení (náš byt – popis, na návštěvě)

3. Jídlo (denní jídelní režim, moje oblíbené jídlo a jeho příprava, česká kuchyně, v restauraci)

4. Nákupy (druhy zboží, které nakupuji, obchody, obchodní domy, trh, v obchodě: rozhovor zákazníka s prodavačem – cena, velikost, barva, kvalita výrobku)

5. Oblékání a móda (ranní hygiena, oblečení do školy, práce, divadla, na sport)

6. Zaměstnání (moje profese, profese mých příbuzných a přátel, pracovní den)

7. Město (město, kde bydlím, dopravní prostředky ve městě, historické památky, rozdíly mezi životem ve městě a na vesnici)

8. Cestování ( příprava na dovolenou – balení zavazadel, příprava na cestu do zahraničí, v cestovní kanceláři, v hotelu, země a města, která bych chtěl navštívit)

9. Čas a počasí (určení času, data, charakteristika ročních období, předpověď počasí)

10. Pěší turistika

11. Pošta (psaní dopisu – adresa, začátek a konec dopisu, na poště, používání telefonu, ostatní možnosti komunikace, peníze, měna)

12. Sport (letní a zimní sporty, můj oblíbený sport, význam sportování, mezinárodní sportovní soutěže)

13. Lidské tělo (psychické a fyzické vlastnosti člověka, mezilidské vztahy)

14. Zdraví (péče o zdraví, nemoci, jejich příznaky a léčba, nejrozšířenější nemoci)

15. Na venkově (zemědělské práce, druhy rostlin)

16. Životní prostředí (ochrana životního prostředí, fauna, flóra)

17. Dopravní prostředky

18. Kulturní život

19. Můj všední den (volný čas, koníčky)

20. Sdělovací prostředky

 

Témata z reálií:

 

1. Povrch ČR (charakteristika povrchu, hranice, řeky, klimatické podmínky, charakteristika jednotlivých oblastí)

2. Doprava, zemědělství, průmysl, turistika v ČR

3. Organizace státu, volební systém

4. Sociální a zdravotní péče v ČR

5. Systém vzdělávání v ČR (vzdělání dříve a dnes, významné osobnosti v tomto oboru)

6. České malířství (stručná informace, charakteristika období dle vlastní volby, oblíbený malíř)

7. Česká hudba (stručná informace, charakteristika období dle vlastní volby, oblíbený skladatel)

8. Filmová a divadelní tvorba (stručná informace, charakteristika filmu, divadla a osobnosti dle vlastní volby)

9. Architektonické památky v ČR

10. Praha (procházka Prahou se zaměřením na umělecké památky)

11. Brno nebo město, které kandidát zná

12. Významné české osobnosti z oblasti vědy, kultury, politiky, sportu, nositelé Nobelovy ceny

13. Čeština a ostatní slovanské jazyky. (V čem je pro mne čeština obtížná? Jak se liší její systém od systému mého jazyka?)

14. Sdělovací prostředky a jejich role (noviny, které čtu; Věřím informacím v médiích ve své zemi, v ČR?)

15. České dějiny do r.1526 (stručná charakteristika)

16. České dějiny do konce 19.století (stručná charakteristika)

17. České dějiny 20.století (stručná charakteristika)

18. Česká literatura do konce 18.století (stručná charakteristika)

19. Česká literatura 19.století (významné osobnosti, stručná charakteristika)

20. Česká literatura 20.století (významné osobnosti, stručná charakteristika)

 

Dostačují pouze orientační znalosti jednotlivých témat. V rámci každé otázky se může kandidát soustředit na jím zvolenou oblast. Zkouška z konverzace vychází z práce s textem.

 

Průběh ústní zkoušky z reálií:

 

Při ústní zkoušce z reálií kandidát nejprve souvisle pohovoří na vylosované téma, poté mu komise může klást doplňovací otázky. Rozhodující pro hodnocení je podání základních informací na dobré jazykové úrovni, nikoli znalost či neznalost okrajových podrobností.

 

Průběh ústní zkoušky z četby:

 

Kandidáti státní jazykové zkoušky všeobecné z češtiny napíší do přihlášky seznam četby obsahující alespoň 5 titulů přečtených v originále z krásné literatury (próza, poezie) daného jazyka. Výběr autorů i děl záleží na kandidátovi.

 

Rozsah četby: cca 500 stran celkem

 

Nesmí být uváděna literatura překladová, odborná a technická. Seznam uvedený na přihlášce bude podkladem pro ústní část zkoušky z literatury.

 

Doporučená literární díla českých autorů:

 

I. Česká literatura do konce 18. století

1. Staročeské satiry Hradeckého rukopisu a Smilova škola

2. J. A. Komenský: Informatorium školy mateřské

3. J. A. Komenský: Labyrint světa a ráj srdce

 

II. Česká poezie a próza 19. století

1. Karel Hynek Mácha: Máj

2. František Ladislav Čelakovský: Ohlas písní českých

3. Karel Havlíček Borovský: Tyrolské elegie

4. Karel Havlíček Borovský: Křest svatého Vladimíra

5. Božena Němcová: Babička

6. Božena Němcová: Divá Bára

7. Božena Němcová: V zámku a podzámčí

8. Karel Jaromír Erben: Kytice

9. Jan Neruda: Povídky malostranské

10. Jan Neruda: Balady a romance

11. Karolina Světlá: Kříž u potoka

12. Svatopluk Čech: Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století

13. Josef Václav Sládek: Zvony a zvonky

14. Alois Jirásek: Staré pověsti české

15. Alois Jirásek: Filosofská historie

 

III. Česká dramatická tvorba 19. – 21. století

1. Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák

2. Ladislav Stroupežnický: Naši furianti

3. Gabriela Preissová: Její pastorkyňa

4. A. a V. Mrštíkové: Maryša

5. Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně

6. Julius Zeyer: Radúz a Mahulena

7. Fráňa Šrámek: Měsíc nad řekou

8. Karel Čapek: R.U.R.

9. Karel Čapek: Bílá nemoc

10. J. Voskovec – J. Werich: Balada z hadrů

11. Vítězslav Nezval: Manon Lescaut

12. Václav Havel: Audience

 

IV. Česká poezie 20. a 21. století

1. František Gellner: Po nás ať přijde potopa

2. Petr Bezruč: Slezské písně

3. Fráňa Šrámek: Modrý a rudý

4. Jiří Wolker: Těžká hodina

5. Vítězslav Nezval: Básně noci

6. Jiří Orten: Ohnice

7. Josef Kainar: Nové mýty

8. Jaroslav Seifert: Maminka

9. František Hrubín: Romance pro křídlovku

10. Jiří Suchý: Trocha poezie

11. Václav Hrabě: Blues pro bláznivou holku

12. Karel Kryl: Kníška

13. Jiří Žáček: Rýmy pro kočku a pod psa

 

V. Česká próza 20. a 21. století

1. Viktor Dyk: Krysař

2. Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

3. Ivan Olbracht: Nikola Šuhaj loupežník

4. Karel Čapek: Hordubal

5. Karel Čapek: Povídky z jedné kapsy a Povídky z druhé kapsy

6. Vladislav Vančura: Rozmarné léto

7. Jaroslav Havlíček: Petrolejové lampy

8. Karel Poláček: Bylo nás pět

9. Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlaky

10. Jan Drda: Němá barikáda

11. Milan Kundera: Směšné lásky

12. Arnošt Lustig: Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou

13. Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol

14. Ota Pavel: Smrt krásných srnců

15. Michal Viewegh: Výchova dívek v Čechách

 

Doporučená literatura:

Havránek Bohuslav, Jedlička Alois, Stručná mluvnice česká, Fortuna, Praha 1996

Styblík Vlastimil, Čechová Marie, Hauser Přemysl, Hošnová Eva, Základní mluvnice českého jazyka, SPN, Praha 2004

Styblík Vlastimil, Čechová Marie, Hlavsa Zdeněk, Tejnor Antonín, Přehledná mluvnice češtiny pro základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, Fortuna, Praha 1997

Vinopalová Hana, Základní mluvnice češtiny pro zahraniční studenty, Karolinum, Praha 2003

Martincová Olga, Brabcová Radoslava, Malý slovník jazykovědných termínů, Praha 1998

Balajka Bohuš a kol., Přehledné dějiny literatury I - III, SPN, Praha 1995 - 1997

Lehár Jan, Stich Alexandr, Janáčková Jaroslava, Holý Jiří, Česká literatura od počátků k dnešku, Lidové noviny, Praha 1998

Menclová Věra, Svozil Bohumil, Vaněk Václav a kol., Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000

Čornej Petr, Pokorný Jiří, Dějiny českých zemí do roku 2000 ve zkratce, Práh, Praha 2000

Čornej Petr, Županič Jan, Historie českých zemí, Fragment, Praha 2002

Kastner Jiří, Čermák Zdeněk, Jančák Vít a kol., Geografie pro střední školy. Česká republika, SPN, Praha 1999

Augusta Pavel, Honzák František, Naše vlast, Slovart, Praha 2003

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.