Drazí přátelé!

Je mi potěšením přivítat Vás na stránkách naší školy!
Těší mě Váš zájem o Czech Prestige – jazykovou školu Natálie Gorbaněvské, jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.!

Nebudu nijak přehánět, když řeknu, že Czech Prestige – jazyková škola Natálie Gorbaněvské se odlišuje od mnohých ostatních jazykových škol. A nejenom tím, že má právo státní jazykové zkoušky, což svědčí o velmi vysoké kvalitě jazykové přípravy. Hlavním momentem je, že má JMÉNO. Nese jméno vynikajícího člověka: básnířky, překladatelky, disidentky, ochránkyně lidských práv, osobnosti v České republice velmi vážené, které bylo uděleno státní vyznamenání ČR – medaile „Za zásluhy“ – Natálie Jevgeněvny Gorbaněvské. Čestný název byl naší škole udělen v roce 2014 rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR podle § 170 Zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon).

Natálie Gorbaněvská
byla jednou ze sedmi statečných, kteří přišli 25. srpna 1968 na Rudé náměstí v Moskvě na znamení protestu proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Tímto činem Natálie Gorbaněvská zachránila svůj národ před hanbou totálního souhlasu s okupací, a česko-ruské vztahy před roztržkou a ochladnutím.

Kolektiv naší školy je hluboce vděčný synům Natálie Jevgeněvny – Jaroslavu a Josifu Gorbaněvským, kteří dali souhlas k tomu, aby Czech Prestige – jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, nesla jméno jejich matky Natálie Gorbaněvské. Přijetím čestného názvu „Jazyková škola Natálie Gorbaněvské“ vzrostla odpovědnost našeho vzdělávacího zařízení, zvýšila se úroveň naší občanské a sociokulturní kompetence v jazykové přípravě.

V jazykové škole Czech Prestige Natálie Gorbaněvské se klade důraz na výchovu odpovědných, otevřených, kriticky myslících, komunikativních, tolerantních a občansky aktivních členů demokratické společnosti, kteří jsou schopni podělit se o odpovědnost za události, které probíhají v Evropě i ve světě. V naší jazykové škole získáte nejen znalosti českého jazyka – tedy klíč, který otevírá dveře k bezplatnému vysokoškolskému evropskému vzdělávání, ale i svobodný, nezakomplexovaný, všemu novému otevřený způsob myšlení.

Buďte vítáni v naší škole, v naší rodině, v našem světě!

PhDr. Zdeněk Okůnek, Ph.D.,
ředitel Czech Prestige – jazykové školy Natálie Gorbaněvské,
jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.