Pravidla a podmínky Grantového programu
„Krok do budoucnosti - 2018“


O programu

 

Grantový program „Krok do budoucnosti – 2018” umožňuje talentovaným ruskojazyčným mladým lidem ve věku do 25 let získat bezplatnou jazykovou přípravu ke studiu na vysoké škole nebo výraznou slevu z ceny ročních a intenzivních kurzů v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Czech Prestige Natálie Gorbaněvské v Praze (Česká republika).


Organizátor

 

Organizátorem Grantového programu „Krok do budoucnosti” je jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Czech Prestige Natálie Gorbaněvské, s.r.o., Praha, Česká republika.


Požadavky pro účastníky

 

Programu se mohou zúčastnit občané zemí SNS, zemí Pobaltí, Ukrajiny a Gruzie, kteří by chtěli studovat na českých vysokých školách:

 

Požadované dokumenty:

 

Všimněte si!

 

Kandidáti ucházející se o výuku na vysokých školách s humanitním zaměřením musí napsat esej na jedno z níže uvedených témat:

 

Maximální rozsah eseje je 3500 znaků včetně mezer. Překročení doporučeného rozsahu snižuje vaše šance na postup do finále.

 

Kandidáti ucházející se o výuku na vysokých školách s ekonomickým, technickým, přírodním, lékařským a uměleckým zaměřením esej psát nemusí.


Registrace účastníků

 

Termín přijímání dokumentů - od 11. září do 21. listopadu 2017

 

Prosím, posílejte pouze kompletní soubor dokumentů ve formě přílohy k dopisu z adresy vámi uvedené v anketě, na adresu: grant@czechprestige.cz

 

Po obdržení dokumentů bude účastníkovi v průběhu dvou pracovních dnů elektronicky odesláno potvrzení o jeho registraci jako účastníka Grantového programu.


Etapy soutěže

 

Kvalifikační etapa

 

V této etapě konkurzní komise posuzuje portfolio účastníků, za které účastník získává stanovené množství bodů. Takto se tvoří rating účastníků. Kandidáti s nejvyšším ratingem postupují do finále.

Seznam účastníků, kteří postoupili do finále soutěže, bude zveřejněn 28. listopadu 2017.

 

Finále

 

Účastníci, kteří postoupili do finále soutěže, projdou individuálním motivačním pohovorem, podle kterého budou rozdělena oceněná místa. Pohovor proběhne v ruském jazyce

Jména vítězů budou zveřejněna 20. prosince 2017.


Ceny vítězům

 

Vítězi grantového programu se stávají finalisti, kteří podali nejlepší výsledek v motivačním rozhovoru, maximálně 5 účastníků.

 

Vítězové se oceňují certifikátem na bezplatný roční kurz českého jazyka a program přípravy ke studiu na VŠ ve školním roce 2018/19 v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Czech Prestige Natálie Gorbaněvské.

 

Finalisté se oceňují právem na 50%-ní slevu na roční kurz českého jazyka a program přípravy ke studiu na VŠ ve školním roce 2018/19 v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Czech Prestige Natálie Gorbaněvské.

 

Zbývající finalisté s nejvyšším ratingem, kteří nepostoupili do finále, mohou být motivováni právem na 30%-ní, 20%-ní nebo 10%-ní slevu na roční kurz českého jazyka ve školním roce 2018/19 v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Czech Prestige Natálie Gorbaněvské.

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.