Výsledky písemné části podzimních státních jazykových zkoušek z češtiny pro cizince konaných 16.11.2012


N

Číslo kandidata

Porozumění čtenému textu

Volné téma

Porozumění vyslechnutému textu

Gramatické a lexikální struktury

Celkový počet bodů
(zaokrouhleně)

Celkové hodnocení

Počet bodů

V/N

Počet bodů

V/N

Počet bodů

V/N

Počet bodů

V/N

1.

161

26

V

26,5

V

23

V

14

N

90

Vyhověl  velmi dobře

2.

162

19

V

25

V

20

V

18

V

82

Vyhověl  dobře

3.

163

24

V

26

V

27

V

19

V

97

Vyhověl  velmi dobře

4.

164

27,5

V

29

V

26

V

25

V

108

Vyhověl  výborně

5.

165

26,5

V

14,5

N

24

V

16

N

81

Nevyhověl

6.

166

26,5

V

18,5

V

24

V

16

N

85

Vyhověl  dobře

7.

167

23,5

V

18,5

V

23

V

13

N

78

Vyhověl  dobře

8.

168

24

V

24,5

V

23

V

15

N

87

Vyhověl  dobře

9.

169

0

 

0

 

0

 

0

 

0

0

10.

170

17,5

V

7,5

N

21

V

4

N

50

Nevyhověl

11.

171

19,5

V

18

V

19

V

9

N

66

Nevyhověl

12.

172

18,5

V

18,5

V

22

V

8

N

67

Nevyhověl

13.

173

0

 

0

 

0

 

0

 

0

0

14.

174

24,5

V

24,5

V

21

V

14

N

84

Vyhověl  dobře

© 2009-2023 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.