První ročník mezinárodní soutěže „Prezentace odborných a tematických prací studentů“, organizovaný ÚJOP UK


První ročník mezinárodní soutěže Prezentace odborných a tematických prací studentů“,

organizovaný ÚJOP Univerzity Karlovy

Zahraniční studenti Czech Prestige – jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. se dne 20. května 2013 úspěšně zúčastnili prvního ročníku mezinárodní soutěže Prezentace odborných a tematických prací, který pořádá Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy Praha. Studenti se díky této soutěži učí dobrému slovnímu přednesu, sebevědomému vystupování a práci s PowerPointem. Odborná porota hodnotila znalost tématu, verbální a nonverbální projev, kvalitu PowerPointové prezentace, nápaditost zpracování tématu, týmovou spolupráci a schopnost reagovat na doplňující dotazy. Kritéria hodnocení byla vybrána tak, aby objektivně vypovídala o každém důležitém aspektu úspěšné prezentace. Anna Bezverkhnia z Ukrajiny, Roman Golotovskiy z Kazachstánu a Ri Il Sim z KLDR obstáli ve vysoké konkurenci z Ruska, USA, Běloruska, Portugalska, Izraele a obsadili vynikající 2. a 3. místo. Účast v soutěži byla obrovská zkušenost a znamenalo to pro naše studenty velký nárůst sebevědomí.

 

 

 

 

I. PREZENTACE ODBORNÝCH PRACÍ STUDENTŮ

 

Pořadí

Jméno, příjmení, stát

Téma  práce

Místo studia

1.

ROYE  MAUTHNER
Izrael

Schizofrenie jako řeč duše

Lékařská fakulta MU v Brně

2.

ANNA BEZVERKHNIA 
Ukrajina

Proměny současného Turecka na základě studia turkologie na Luganské státní univerzitě

Czech Prestige- JŠ s právem SJZ s.r.o.

3.

MARIANNA  STYSZKO
Polsko

Německé motivy v próze Jaroslava Rudiše

Varšavská univerzita

V této sekci ještě s prací „Z minulosti, současnosti a budoucnosti kosmodromu Bajkonur” vystoupil Roman Golotovskiy. Katsarina Morgaenko (Bělorusko), studentka studijního střediska Poděbrady ÚJOP UK, prezentovala téma „Matematické struktury v přírodě” a  Emanuel Marques (Portugalsko) z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno téma „Rozdílné sexuální preference”.
 
II. PREZENTACE TEMATICKÝCH PRACÍ STUDENTŮ

 

Pořadí

Jméno, příjmení, stát

Téma  práce

Místo studia

1.

SOFIA  ROGOZHNIKOVA
POLINA  ARGUNOVA
Rusko

Po stopách Puškina v Moskvě

Studijní středisko
Hloubětín ÚJOP UK

2.

VARVARA  SKIBINA
Rusko

Jan Amos Komenský a jeho Orbis Pictus

Studijní středisko
Poděbrady ÚJOP UK

3.

RI   IL  SIM
KLDR

KLDR – země známá a neznámá

Czech Prestige- JŠ s právem SJZ s.r.o.

3.

CARLY  TOWERS
USA

OSN

Studijní středisko
Albertov ÚJOP UK

 

 

Vera Sycheva (Rusko, Studijní středisko Hloubětín ÚJOP UK) ve své prezentaci představila Prahu neturistickou a Irina Kushnareva (Rusko, Studijní středisko Hloubětín ÚJOP UK) Bajkal.

Schopnost prezentovat plody své práce nebo obecně interpretovat jakékoliv téma je v dnešní době nesmírně důležitá. Studenti se zbaví  trémy a naučí se vystupovat a být sebejistí, což je základním předpokladem úspěšnosti v dalším kariérním životě. Kromě získání důležitých dovedností studenti v prvním ročníku mezinárodní soutěže Prezentace odborných a tematických prací soutěžili i o hodnotné odměny. 

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.