NAŠI NEJLEPŠÍ STUDENTI


Czech Prestige – jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky má ve svém Školním vzdělávacím programu zařazen speciální roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách. Naučit se češtině jako cizímu jazyku je úkol velmi nesnadný. Zvláště začátky jsou těžké. Vyžaduje to dlouhou a vytrvalou práci. Kdo nemá dost zájmu a pevné vůle, aby je překonal, dá se nesnázemi snadno odradit a českému jazyku se nenaučí. Příčina nesnází a z toho plynoucí neúspěchy tkví především ve složitosti úkolu. Naučit se českému jazyku znamená osvojit si tento jazyk tak, že českému jazyku rozumíme, že v něm čteme, jím mluvíme a dokážeme jím také psát. To je ovšem úkol nadmíru těžký.

 

Na fotografiích vám představujeme několik našich nejlepších studentů z letošního výše uvedeného kurzu:

 

Анастасия Стецурина

Anastasie Stecurinová,
Almaty, Kazachstán

Арина Таранова

Arina Taranovová,
Almaty, Kazachstán

Виктория Бондаревская

Viktorie Bondarevská,
Almaty, Kazachstán

Владислав Товт

Vladislav Tovt,
Kaliningrad, Rusko

Гаухар Бердихожаева

Gauchar Berdichožajevová,
Almaty, Kazachstán

Дарья Мальцева

Darja Malcevová,
Almaty, Kazachstán

Диана Тусупханова

Diana Tusupchanovová,
Žezkazgan, Kazachstán

Екатерина Бабенкова

Jekatěrina Babenkovová,
Togliatti, Rusko

Елизавета Шам

Jelizaveta Šamová,
Minsk, Bělorusko

Ксения Логунова

Xenie Logunovová,
Moskva, Rusko

Маржан Адилова

Mařan Adilovová,
Almaty, Kazachstán

Наталья Цай

Natálie Cajová,
Taraz, Kazachstán

Олександр Риттер

Olexandr Ritter,
Kyjev, Ukrajina

Олена Бухтаева

Olena Buchtajevová,
Komsomolskoje, Ukrajina

Эдуард Нам

Eduard Nam,
Almaty, Kazachstán

Эльдар Гугунишвили

Eldar Gugunišvili,
Almaty, Kazachstán

 
Эрик Гильдинбрант

Erik Gildinbrant,
Almaty, Kazachstán

Юлия Турок

Julie Turoková,
Almaty, Kazachstán

Яна Комарова

Jana Komarovová,
Taraz, Kazachstán

 

 

Do České republiky přijeli již s určitými osobními rozhodnutími. Přijeli připraveni na dlouhodobou a usilovnou práci. Vědí, proč se chtějí učit češtinu jako cizí jazyk. Mají základní cíl – a tedy motivaci: být přijati na zvolenou vysokou školu. Chtějí navíc tento jazyk používat i ve volném čase, při komunikaci se zahraničními kamarády. Uvědomují si, že jim znalost češtiny pomůže v další kariéře. Motivace bývá označována za hlavní „hnací motor“ studia.

 

Uvedení studenti mají v sobě odhodlání učit se, je v nich pravidelná „zarputilost“, vyřadit v danou dobu dřívější zvyky a nahradit tyto zvyky v pravidelnou denní dobu, např. každý den hodinu ráno po probuzení a hodinu večer před spaním, studiem jazyka. Jsou to studenti, kteří jsou schopni se naučit češtinu jako cizí jazyk za jeden rok. Všichni tito studenti úspěšně zvládli testování na úroveň A2 dle Společného evropského referenčního rámce. Rozumí mluvenému slovu, které se týká jich a jejich okolí. Mohou číst jednoduché texty a samostatně se orientují v obchodě, na poště, v bance, u lékaře, v restauraci atd. Jsou schopni jednoduše konverzovat a sdělovat informace o své osobě a užít přítomného, minulého i budoucího času. Jsou též schopni jednoduchého popisu. Umí psát srozumitelně jednoduché dopisy o své osobě.

 

Mgr. Zdeněk Okůnek, Ph.D.,
ředitel Czech Prestige – jazykové školy.
s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.