Návštěva Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského


U příležitosti dne učitelů, a tedy i výročí narození Jana Amose Komenského, 28. března, jsme se studenty naší jazykové školy navštívili muzeum věnované této osobnosti světového významu. Pouze v tento den jsme totiž v muzeu mohli potkat i samotného Komenského. Kromě stálé expozice „Odkaz J. A. Komenského“ zde momentálně probíhá také interaktivní výstava „Hurá do školy! Výstava o prvňáčcích a (nejen) pro prvňáčky“. Pracovnice muzea byly velmi vstřícné a přestože jsme nebyli domluveni na komentovaném výkladu, jedné z pracovnic se nás zželelo a výklad nám poskytla. Studenti dostali k dispozici pracovní listy, díky nimž se mohli na výstavě lépe zorientovat a dozvědět se také mnoho zajímavého jak o samotném Komenském, tak o tradicích české vzdělanosti v Evropě. Nejvíc však studenty zaujala možnost usednout do staré lavice a vyzkoušet si na vlastní kůži psaní brkem namáčeným v kalamáři. K dispozici také dostali tabulky s různými typy písma, např. hlaholicí, středověkým písmem a českou latinkou. Před odchodem si ještě studenti mohli zakoupit nejen knihy, desatera slušného chování či hlavních pedagogických zásad Komenského, ale dokonce i opravdovou rákosku. Mnozí studenti muzeum opouštěli jen velmi neradi.

 

DSC05442 DSC05443 DSC05456 DSC05457 DSC05458 DSC05462 

© 2009-2023 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.