Státní jazykové zkoušky základní z českého jazyka


V Czech Prestige – jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. se konaly v jarním termínu státní jazykové zkoušky základní z českého jazyka. Státní jazykové zkoušky mohou pořádat pouze instituce zařazené do rejstříku škol a školských zařízení. Jedná se o tzv. jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Státní jazykové zkoušky se konají dvakrát ročně, v podzimním nebo v jarním termínu, termín konání zkoušky je vždy jednotný a platný pro celou Českou republiku.

 

23. května 2014 proběhla písemná část zkoušky, jejíž součástí byla práce s textem, poslech, sloh a lexikálně gramatická část. Ze 61 kandidátů ji úspěšně složilo dvanáct, těch nejúspějšnějších, kteří svým velkým úsilím a snahou potvrdili velmi dobrou znalost jazyka stanovenou Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (SERRJ), a byli připuštěni 30. května 2014 k ústní části zkoušek. Státní jazykové zkoušky jsou certifikáty schválené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jejich organizaci upravuje vyhláška č. 33/2005 Sb. Pro svoji náročnost a především komplexnost jsou vysoce hodnoceny především zaměstnavateli v České a Slovenské republice.

 

Předsedou státní zkušební komise při Czech Prestige – jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. byl prvním náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Jindřichem Fryčem jmenován přední český bohemista PhDr. Jiří Hasil, Ph.D., jenž aktuálně působí na Ústavu bohemistických studií jako zástupce ředitele a tajemník. Mezi jeho odborné zájmy patří především čeština jako cizí jazyk, vývoj jazyka (zvláště ve 20. století), reálie a lingvoreálie českého jazyka, morfologie  češtiny, lingvodidaktika češtiny pro cizince, česká kultura a historie. PhDr. Jiří Hasil, Ph.D. vysoce ocenil dobrou znalost jazyka všech dvanácti kandidátů, z nichž ukončilo osm státní jazykovou zkoušku základní (B2) s celkovým prospěchem velmi dobrým. Zkoušející byla jmenována PhDr. Radka Hříbková, CSc., významná slavistka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

 

030601 030602 030603 030604 030606 030606 030607 030605 030608 030609 030611 030610 030617 030616 030615 030618 030619 

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.