Nechť je nový školní rok úspěšný!


Slavnostní zahájení nového školního roku 2014/15 v Czech Prestige - jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o., se uskutečnilo 8. září 2014 v 9.00. Ředitel školy, pan Zdeněk Okůnek nové studenty jazykové školy vřele přivítal. Zazněly hymny České republiky a Evropské unie. V projevu, věnovaném mladým lidem – studentům školy, pan Okůnek hovořil o úkolech, stojících před nimi v nadcházejícím školním roce – osvojit si český jazyk a dostat se na vysokou školu s cílem získání kvalitního evropského vzdělání.

Jako příklad pan Okůnek uvedl bývalé studenty Czech Prestige, kteří jsou už v současné době studenty prestižních českých vysokých škol, jako např. Univerzity Karlovy, zahrnující lékařskou fakultu, Vysoké školy ekonomické, Českého vysokého učení technického. Všechny tyto vysoké školy se objevují v mezinárodních žebříčcích nejlepších škol světa.

002 008 001 007 

Během slavnostního shromáždění ředitel jazykové školy vyzval k uctění památky jak obětí deset let staré beslanské tragédie, tak i obětí současných, které položily život během konfliktů na východě Ukrajiny.

Zdeněk Okůnek se také podělil o radostnou novinku – Czech Prestige  - jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,s.r.o., v nejbližší době ponese ve svém názvu slavné jméno ochránkyně lidských práv Natálie Gorbaněvské, jejíhož hrdinského činu na Rudém náměstí v roce 1968 – účasti v demonstraci proti okupaci Československa, si český národ váží.

Dále byl studentům představen pedagogický sbor – lidé, jejichž profesionalita nevzbuzuje pochybnosti a je garancí úspěšného zvládnutí jazyka, a také administrativní spolupracovníci jazykové školy, s jejichž pomocí budou studenti řešit organizační a adaptační problémy.

009 005 004 003 

Na závěr setkání byli studenti seznámeni s organizací školního roku, plánem prázdnin, nostrifikačních a jazykových zkoušek, získali také vyčerpávající informace o jazykových úrovních od А1 do В2.

Slavnostního zahájení nového školního roku se účastnili také žáci uměleckoprůmyslových škol, kteří budou v Czech Prestige procházet jazykovou přípravou.

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.