Škola nese jméno na počest významné sovětské disidentky


Jak dlouho může trvat historická událost? Jak dalece a široce se ve vodě času rozprostírají kruhy odhozeného kamene hrdinského činu? Existuje zákon, podle něhož je možné stanovit délku řetězu svazujícího následky s jejich činy? V jakém momentě se sláva mění v nesmrtelnost?

21. října 1968 vojska zemí Varšavské smlouvy okupovala Československo. 25. října 1968 vyšlo na Rudé náměstí v Moskvě na znamení protestu sedm občanů SSSR.  Mítink na znamení protestu trval 5 minut. Události spojené s touto pětiminutovkou však trvají už 46 let…

28. října, v den oslav 96. výročí nezávislosti Československa byla na budově pražské jazykové školy odhalena deska s novým názvem školy – Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. – na počest účastnice zmíněné pětiminutové demonstrace na Rudém náměstí. Téhož dne večer na Pražském hradě prezident České republiky Miloš Zeman vyznamenal in memoriam (posmrtně) Natálii Jevgeněvnu Gorbaněvskou medailí «Za zásluhy».

 

main 026 024 022

 

Natálii Jevgeněvnu Gorbaněvskou – disidentku, ochránkyni lidských práv, překladatelku a básnířku, vrátil Čechám ředitel jazykové školy  Czech Prestige Zdeněk Okůnek. Lidé, kteří nám vrací hrdiny a spojují tak roztržený řetěz událostí, neznamenají pro historii méně než sami hrdinové – spravedlnost, stejně jako zvon, musí totiž někdo rozhoupat. V říjnu loňského roku na pozvání pana Zdeňka Okůnka, pobývala Natálie Gorbaněvská v Praze. Její návštěva však přerostla ze soukromého pozvání v událost státního významu. Setkávali se s ní novináři, politici, veřejní činitelé, prezident země. Objevila se v Čechách v pravou dobu – tehdy dozrávaly události, které však historici ještě nemohli pojmenovat. Nyní je nazývají jedním slovem – Ukrajina. Natálie Jevgeněvna měsíc před jejich počátkem osvěžila v naší paměti a svědomí heslo, se kterým vyšla na náměstí – „Za vaši a naši svobodu“. Gorbaněvská byla prorokem. Dokonce i mimo svou vlast – byla člověkem světa, a svět, podle jejích představ, musel být v první řadě svobodný, to znamená, nebýt lhostejný k nesvobodě, ať už se objeví kdekoli.

 

021 027 001 020

Odhalení desky na jazykové škole Czech Prestige Natálie Gorbaněvské byli přítomni jak synové a vnuci Natálie Jevgeněvny, tak i spoluúčastník demonstrace na Rudém náměstí, přítel Gorbaněvské Viktor Fajnberg a náměstek ministra školství pro oblast vzdělávání Mgr. Jaroslav Fidrmuc. Na žluto-modrém podkladě ukrajinské vlajky bylo před deskou s novým názvem školy jako na transparentu rozvinuto heslo „Za vaši a naši svobodu“, heslo nyní stejně tak aktuální jako dříve.

 

007 003 004 028 002 006

 

Ředitel školy, přítel Natálie Jevgeněvny, a teď i její rodiny – Zdeněk Okůnek při uvítání hostů vyzdvihl důležitost proběhlé události tím, že ji označil za vrchol své kariéry v oblasti vzdělávání. Mgr. Fidrmuc popřál škole úspěchy ve vzdělávání mládeže v duchu svobody a vlastenectví. Vždyť jméno zavazuje! Viktor Fajnberg – věrný rytíř svobody i Natálie Gorbaněvské, zopakoval, že «Nataša je živá, Nataša je s námi», a popřál škole, aby se stala následovníkem dědictví Gorbaněvské. Syn Natálie Jevgeněvny Jaroslav Gorbaněvský připomněl bratrství slovanských národů a požádal o pomoc pro staršího bratra – ruský národ, který se opětovně ocitl v politickém zajetí. Josef Gorbaněvský – mladší syn, ten chlapeček z kočárku, účastnící se demonstrace jako tříměsíční dítě, hovořil o hodnotě demokracie, za kterou je třeba stále bojovat.

 

016 014 011 012

 

Poté hosté slavnostní události zhlédli dokumentární film o Natálii Gorbaněvské a její loňské návštěvě. Je bolestivé sledovat takové filmy, když člověk zemřel, odešel, a žádnými deskami ani medailemi ho už nevrátíme živého, hovořícího, smějícího se. Na fotografiích Vladimíra Pomorceva – talentovaného fotografa, je tak živá… jsou tu zachyceny její milované pózy, gesta, úsměv. Milovala černou kávu, cigarety, hru flipper, verše, lidi, svobodu, svět. A my milujeme ji…

 

010 019 018 017

 

Video

Odkaz

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.