Setkání s básníkem


14. května 2015 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. srdečně přivítala slovenského básníka, vydavatele, literárního vědce, publicistu, překladatele z anglického a polského jazyka, velmi zajímavého člověka Petera Milčáka.

 

main

 

Peter Milčák se narodil v roce 1966 ve městě Krompachy. Studoval slovenský a anglický jazyk na filozofické fakultě Univerzity Pavla Josefa Šafaříka v Prešově, pracoval jako profesor na středních a vysokých školách, byl lektorem slovenského jazyka v zahraničí – v Minsku, ve Varšavě, založil vydavatelství Modrý Peter, je autorem několika sborníků poezie: Záprah pred zimou (1989), Prípravná čiara 57/Preparation Line 57(2005), Brum (2012).

 

main

 

Slyšet básníka, mluvit s básníkem – to je událost nevšední. Studenti Czech Prestige měli štěstí. Mluvil s nimi, obracel se na ně básník. Peter Milčák přemýšlel o roli poezie v životě současného člověka (bolesti i slasti života je schopna vyjádřit pouze poezie), vyprávěl o svých lektorských zahraničních pracovních cestách, o činnosti jím založeného vydavatelství Modrý Peter, podněcoval studenty ke studiu českého jazyka – klíči ke světu nových možností.

 

main

 

Studenti se mohli přesvědčit, nakolik jsou si český a slovenský jazyk blízké a jak jsou oba krásné, když hovoří a píše básník. Otázek bylo mnoho, úsměvy nemizely z tváří – ne každý host dokáže vytvořit takovou kouzelnou atmosféru, vzbuzující sympatie, důvěru a zájem. Co nebylo dopovězeno, je v básních autora. Najděte, přečtěte si, nebudete litovat.

 

main

 

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.