Jděte směle vpřed, šťastnou cestu! Hodně zdaru! Zlomte vaz!


Každý rok koncem května jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Czech Prestige Natálie Gorbaněvské zažívá bouři emocí. Je to rozechvění z důvodu státní jazykové zkoušky, i smutek z loučení se studenty, i radost z úspěchů absolventů, kteří se stávají studenty univerzit.

 

 

Dnem plným událostí byl pro nás pátek 29. května. Toho dne se od 10 do 15 hodin konala druhá část státní jazykové zkoušky – ústní část. A ústní část naši studenti zvládli dobře. Na slavnostním shromáždění při předávání certifikátů předseda zkušební komise, bohemista známý v Čechách i ve světě, zástupce ředitele Institutu bohemistiky při filozofické fakultě Univerzity Karlovy, doktor filologie Jiří Hasil vyzdvihl vysokou úroveň přípravy studentů v jazykové škole Czech Prestige a tendenci každoročního zvyšování této úrovně. Ředitel školy, doktor filologie Zdeněk Okůnek zhodnotil ročník 2015 jako jeden z nejsilnějších v jeho mnohaleté pedagogické praxi.

 

 

Ve svém slavnostním projevu pan ředitel také vyjádřil naději na další dynamický rozvoj jazykové školy. Jsou  k tomu všechny předpoklady: počet studentů se každoročně zvyšuje, jméno školy se stává velmi známým, důvěra ke škole roste. „Je to pro nás čest, ale i výzva“, řekl ředitel.

 

 

Namáhavý a důležitý den byl zakončen slavnostním absolventským večerem v restauraci. Byla to vskutku rodinná oslava. Studenti vřele a srdečně děkovali svým učitelům, připravili pro ně zábavná vystoupení, předávali jim dárky na památku. Učitelé, kteří si za rok vytvořili vřelý vztah ke svým studentům, neskrývali slzy… Avšak „smutek byl radostný“ – studenti mají před sebou novou etapu života – studentskou, univerzitní, a do tohoto nového života jsme je vyprovázeli s nadšením.

 

 

Potěšitelné je i to, že mnozí z našich studentů se ještě před ukončením ročního kurzu mohli pochlubit prvními úspěchy na českých univerzitách, kde se konají přijímací zkoušky z českého jazyka pro cizince.

 

 

Naši studenti úspěšně vykonávají tuto zkoušku na předních vysokých školách v zemi: na populárním, ale k abiturientům náročném Českém vysokém učení technickém (ČVUT), na prestižní a ne snadno dostupné Vysoké škole ekonomické (VŠE), na vlajkové lodi českého vysokoškolského vzdělávání, která udává tón „jazykové módy“ – na Karlově univerzitě (UK). Je to zásluha jak samotných studentů, tak i školy, která studentům poskytuje kvalitní jazykovou přípravu.

 

 

Ale jazykové kurzy a příprava ke studiu na vysoké škole – to je jenom část naší  práce. Je pro nás důležité, aby se studenti adaptovali v zemi, která je pro ně nová, seznámili se s jejími tradicemi a kulturou, stali se součástí českého prostředí.

 

 

Daří se to díky tomu, že naše studenty aktivně zapojujeme do různých kulturních, sportovních a společenských akcí. Jsou to exkurze po Praze i v Evropě, společné návštěvy výstav, koncertů, festivalů, návštěvy Dnů otevřených dveří, účast na akcích magistrátu i Prahy 5.

 

 

Tradice školy zvát významné hosty je také velmi důležitá. Mnozí naši hosté – významní činitelé kultury, společenského života, básníci, spisovatelé, překladatelé, režiséři, prvotřídní odborníci (posledním z hostů byl vynikající kriminalista) – předávají zkušenosti, stávají se příkladem a probouzejí v mladých lidech zdravé ambice. I vy budete slavní, i vy budete úspěšní, jenom jděte směle vpřed!

 

 

Školní rok skončil, ale naše dveře a naše srdce budou vždycky otevřené. Přátelé, vždy najdete ve vaší škole radu, účast, podporu, nyní jste navždy naši a my vaši. Šťastnou cestu! Zlomte vaz!

 

Kolektiv jazykové školy
s právem státní jazykové zkoušky
Czech Prestige Natálie Gorbaněvské.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.