Letní kurzy českého jazyka zahájeny


 

7. července 2015 byly zahájeny letní kurzy češtiny, jež jsou určeny zahraničním zájemcům o českých jazyk a výtvarně nadaným absolventům 9. tříd, kteří se připravují ke studiu na českých uměleckoprůmyslových školách. Czech Prestige – JŠ Natálie Gorbaněvské – JŠ s právem SJZ se těmito kurzy snaží dlouhodobě podporovat zájem o češtinu, českou kulturu a reálie mezi cizinci.

 

 

Letní kurzy se navíc zaměřují na integraci cizinců, jejich participaci a podporu různorodosti. Do lavic usedli zájemci z Ruska, Ukrajiny, Kazachstánu, Koreje, Ázerbajdžánu a Běloruska. Škola potrvá do konce srpna a bude doplněna Master Class malby francouzského výtvarníka ruského původu Jaroslava Gorbaněvského. Jádro výuky letních kurzů je soustředěno do čtyř vyučovacích hodin jazyka dopoledne a dvou hodin konverzace odpoledne. Hodiny češtiny jsou navíc doplněny pěti hodinami angličtiny týdně. Všeobecné znalosti o jazyce žákům pomohou rozšířit hodiny zaměřené například na dějiny, zeměpis, všeobecné reálie. Kurzy jsou určeny zejména pro úplné začátečníky a jsou připraveny na bázi ruštiny. Absolvent kurzu bude rozumět větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o něm a jeho rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání).

 

 

Bude moci komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Bude umět jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho nejnaléhavějších potřeb. V rámci svých vzdělávacích bloků nabízí letní kurzy volnočasové aktivity zahrnující divadelní, hudební a taneční představení, exkurze, poznávací výlety apod. Program letní kurzů školy rovněž zahrnuje řadu celodenních exkurzí na historicky zajímavá místa Čech: Staré Město Pražské, Nové Město Pražské, Malá Strana, Pražský hrad, Vyšehrad, Hluboká nad Vltavou, Český Krumlov, Kutná Hora, Karlštejn, Konopiště... Studenti navštíví Národní galerii, pražskou zoologickou zahradu, botanickou zahradu, akvapark, zpívající fontány, výstavu Salvadora Daliho, Muzeum čokolády...

© 2009-2023 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.