Vysoké ocenění


 

Vynikající zpráva dnes na adresu naší školy přišla z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“) (MŠMT ČR). V souladu s ustanovením § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, byl přijat rozvojový program Zvýšení mezd pracovníků soukromého a církevního školství.

 

Na základě rozhodnutí MŠMT ČR Czech Prestige – jazykové škole Natálie Gorbaněvské, jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. byla přiznána dotace určená na zvýšení mezd pedagogickým i nepedagogickým pracovníků školy.

 

«Přidělením státní dotace je ohodnocena velmi dobrá práce školy a jedná se o další stimul k lepším a efektivnějším výkonům», okomentoval rozhodnutí ministerstva ředitel školy Mgr. Zdeněk Okůnek, Ph.D. «Pomocí kvalitního, spravedlivého a efektivního systému odměňování je naše škola schopna si udržet své pracovníky, a to především ty špičkové», dodal a zvláště zdůraznil zásluhy celého kolektivu školy, «dobře si uvědomuji, že největším bohatstvím naší školy jsou zaměstnanci, jejich výkonnost, dovednosti a zkušenosti. Rád bych touto cestou poděkoval MŠMT ČR za vysoké ohodnocení a důvěru a svým kolegům za dobrou práci»

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.