Za poznáním do malebných jižních Čech


 

Studenti letních kurzů Czech Prestige – JŠ Natálie Gorbaněvské, JŠ s právem SJZ se 11. července 2015 vydali do jižních Čech. Výlet do Českého Krumlova sice zabral celý den, ale rozhodně stál za to.

 

 

Český Krumlov je pohádkové město – centrem se klikatí řeka Vltava, nad ní ční zámek, mezi tím křivolaké uličky a dlážděná náměstíčka … Ne nadarmo bylo historické jádro Českého Krumlova zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO mezi prvními z České republiky (v roce 1992, spolu s Prahou a Telčí).

 

Prohlídku Českého Krumlova studenti spojili s návštěvou zámku Hluboká. Zámek Hluboká nad Vltavou vypadá naprosto pohádkově a jistě by nikdo neodmítl bydlení v tak krásném sídle. Pravé zámecké bydlení se studentům nesplnilo, ale prohlídku bohatých interiérů a zámeckého parku si nenechali ujít.

 

Současná podoba zámku vznikala během let 1840 – 1871 a velkým vzorem přestavby se stal královský zámek Windsor. Česká národní kulturní památka zámek Hluboká leží na příkrém ostrohu nad řekou Vltava, blízko Českých Budějovic. Hluboká se ocitla v držení českých králů až do časů Karla IV.

 

Potom zámek vlastnilo několik významných šlechtických rodů, mezi nimi například Pernštejnové, páni z Hradce, Malovci z Malovic a Schwarzenberkové.

 

Zajímavostí je, že ačkoliv nebyla Hluboká nikdy loveckým zámkem ani hradem, využívala se jako základna pro každoroční uskutečnění hlubocké honební sezóny. Stávalo se tak ve druhé polovině 19. století, před první světovou válkou a za první republiky. Honitbu pořádali Schwarzenbergové pro pozvanou vybranou společnost a hony měly nejprve trvání dva týdny a od roku 1907 šest dnů.

 

Lov se zaměřoval na drobnou zvěř, na nadhánění černé zvěře, muflonů a daňků ve Staré oboře. Později se pořádal také parforsní hon a na nádvoří probíhal výřad spárkaté zvěře. Po seznámení s interiéry se se studenti vydali do zámeckého parku s cizokrajnými dřevinami. Z malebných jižních Čech se zpět do Prahy vraceli s pocitem krásně stráveného dne.

 

 

 

 

 

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.