Kurzy kresby Jaroslava Gorbaněvského zahájeny


 

V Czech Prestige – JŠ Natálie Gorbaněvské, JŠ s právem SJZ  byly zahájeny kurzy kresby francouzského výtvarníka ruského původu Jaroslava Gorbaněvského. Kurzu se účastní výtvarně nadaní studenti z Ruska, Ukrajiny, Kazachstánu, ale i zájemci z Francie. Náplň kurzu je zaměřena na základy kresby, navazující na tradiční pojetí výuky studiem podle skutečnosti a volné tvorby, která vychází z vlastní představivosti. 

 

 

V kurzu se učí zvládnout klasickou techniku kresby různými materiály (uhel přírodní i umělý, tužka, tuš) až po pastel, malbu akvarelem, temperou, akrylem a olejem. Účastníci kurzu  se učí poznávat základy stavby obrazu, kompozici, barevnou skladbu, s cílem dosažení výtvarného výrazu. Současně se seznamují s vývojem zejména evropského výtvarného umění v prostorách pražské Národní galerie.

 

 

Navíc Jaroslav Gorbaněvský nabádá ke snaze navázat na aktuální výtvarné tendence. Nikdo z účastníků se nemusí obávat, že by něco nezvládal.  Ke každému je přistupováno individuálně, je možné dohodnout náročnost, druh techniky podle přání.  Kurz je vhodný i pro naprosté začátečníky všech věkových skupin. Je naplněn  nádhernou uměleckou atmosférou, příjemnou společností lidí se stejnými zájmy.

 

 

Kurz nabízí spoustu zážitků a inspirace! Jeho účastníci zobrazují pražská zákoutí, Vyšehrad, Petřínské sady, Pražský hrad, Hlavní nádraží, ale malují i ve vnitroblokovém parku na Novém Městě v Praze 1, ve Františkánské zahradě. Příjemná tvůrčí atmosféra je důležitým prvkem, který přispívá k probouzení kreativity.

 

 

Jaroslav Gorbaněvský se narodil v rodině překladatelky, básnířky a disidentky Natálie Gorbaněvské. Bylo mu teprve sedm let, když se jeho matka s jeho malým bratrem Josefem v kočárku zúčastnila 25. srpna 1968 spolu s dalšími statečnými demonstrace proti okupaci Československa armádami Varšavské smlouvy.  Pro Natálii Gorbaněvskou samotnou, její rodinu i spoludemonstranty to mělo kruté následky.

 

 

 

Po několikaletém věznění a internaci v psychiatrické léčebně odešla Natálie Gorbaněvská se svými dvěma syny do Francie, kde Jaroslav vystudoval v Paříži Vysokou školu grafiky a kde od roku 1998 pracoval jako redaktor v ruské redakci Mezinárodního francouzského rádia RFI a nyní ve svém ateliéru vyučuje kurz malby a působí jako svobodný umělec.

 

 

V minulém roce vystavoval svou tvorbu pod názvem Zvěčněná paměť v pražské Artinbox galerii Nadji Rovderové, poté i v polské Vroclavi. Jeho manželkou je francouzská filmová režisérka Marie-Ange Gorbanevsky. Jaroslav má dva syny, Artura a Pierra. Jaroslav a Josef Gorbaněvští jsou garanty Czech Prestige -  JŠ Natálie Gorbaněvské, JŠ s právem SJZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.