Věříme ve Vás, naše mladé talenty!


 

Tak tu máme konec prázdnin a náš každoroční program přípravy mladých talentů – absolventů 9. tříd pro studium na středních uměleckoprůmyslových školách České republiky se také nachýlil ke konci…

 

 

Takřka všichni naši studenti úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku z českého jazyka a získali certifikáty o absolvování kurzu, které jim slavnostně předali učitelé a ředitel školy.

 

 

Děti se vypořádaly s nelehkým úkolem a všichni byli úspěšní. Mnozí v okamžiku loučení dokonce nezadrželi slzy. Naši drazí, neloučíme se navždy! I po dobu vašeho studia v uměleckoprůmyslových školách o vás bude naše škola pečovat, bude vám pomáhat řešit všechny vaše problémy a přátelsky vás podporovat.

 

 

Začíná školní rok, a naši absolventi si začnou osvojovat tradiční česká umělecká řemesla a tajemství českých mistrů, jejichž uměním se kochá svět.

 

 

Věříme, že se naše talenty mezi nadanými českými dětmi neztratí, ba naopak se blýsknou, tak, jak už se blýskli jejich předchůdci – první absolventi středních uměleckoprůmyslových škol – aktéři uměleckých výstav, vítězové tvůrčích konkurzů, jejichž talent byl po zásluze oceněn a nyní jsou studenty českých vysokých uměleckých škol.

 

 

Letní program je jedinečná nabídka naší školy, uskutečňující se pod záštitou Ministestva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, která umožňuje talentovaným rusky hovořícím absolventům 9-11 tříd získat střední umělecké vzdělání v České republice a pokračovat ve studiu na uměleckých vysokých školách.

 

 

 

 

 

 

© 2009-2023 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.