Zahájení školního roku


 

Dne 7. 9. 2015 byl v naší škole Czech Prestige slavnostně zahájen nový školní rok 2015/2016.

Na úvod promluvil ředitel školy, PhDr. Zdeněk Okůnek, PhD., který česky přivítal jak nové studenty a jejich rodiče, tak pedagogy a pracovníky administrativy školy. Poté plynule přešel do ruštiny a studenty přivítal ještě jednou, tentokrát však jmenovitě podle zemí, odkud k nám přijeli. Dále poděkoval rodičům, kteří svým dětem dopřáli možnost získat kvalitní evropské vzdělání v naší zemi, i představitelům v partnerských zemích. Minutou ticha jsme pak uctili památku obětí v Beslanu z roku 2004. Pan ředitel také připomněl, že z České republiky, konkrétně z Moravy pochází kromě něj a kolegy Otakara Šprty i další významní učitelé, jako třeba Jan Amos Komenský.

 

 

Pan Zdeněk Okůnek studentům zdůraznil, že pokud chtějí něčeho dosáhnout, čeká je velmi tvrdá práce a odříkání mnohých radostí života. Po představení vyučujících a administrativy školy pak popřál všem mnoho zdaru a předal slovo výkonné ředitelce, Ing. Leně Rajkové. Ta studentům přiblížila nejen školní řád a docházkový systém, dala jim však i cenné rady, jak se v cizí zemi chovat, aby odezva byla vždy jen příjemná. Po velkém potlesku byl tedy školní rok úspěšně zahájen.

 

 

© 2009-2023 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.