Vítejte, drazí přátelé!


Drazí přátelé!

 

Škola Vás vítá – své žáky, budoucí studenty českých vysokých škol! Čeká nás velká práce. Vy se budete pilně učit, a my budeme s nemeší pílí učit vás. Za rok vás škola naučí českému jazyku a připraví k přijetí do nejlepších tuzemských vysokých škol, ve kterých si můžete vybrat ze stovek oborů ten svůj, abyste se v něm mohli realizovat. Na veřejných vysokých školách Čech budete studovat zdarma. A v případě vynikajícího studia získáte právo na stipendium pro talentované studenty.

 

V tomto roce škola s potěšením ve svých řadách přivítá laureáty Grantového programu „Krok do budoucnosti“, kteří získali možnost absolvovat jazykovou a odbornou přípravou bezplatně nebo se značnou slevou. S radostí vám oznamujeme, že program pokračuje a oddstartuje v říjnu. K účasti zveme všechny talentované děti. Nechť zkušenosti předchůdců pro ně budou inspirací a příkladem.

 

Musíme se s vámi také podělit o úspěch: v tomto roce naše škola získala vysoké ocenění Ministerstva školství, které udělilo škole dotaci, což je pro nestátní školu velká čest a ocenění kvality práce.

 

V tomto roce škola také jazykově připravila o třetinu více absolventů, než v roce minulém, což svědčí o důvěře těch, pro které pracujeme – talentovaných rusky hovořících dětí. Obzvlášť nás těší, že geografie míst, z nichž naši studenti přijíždějí, se stále rozšiřuje, a přesahuje hranice zemí postsovětského území. U nás studují studenti deseti zemí.

Nehledě na stále se zvyšující počet studentů, škola garantuje pozornost a péči každému z vás. Škola zabezpečuje nepřetržitou kurátorskou podporu, na svého kurátora se můžete obrátit při sebemenším problému nebo těžkosti. Učitelé školy i sám ředitel Zdeněk Okůnek vynikají demokratičností v jednání a srdečností ve vztahu ke svým studentům – na kteréhokoliv učitele se tak můžete obrátit bez obav a administrativních bariér. Pozorně vás vyslechne a ochotně vám pomůže.

 

Avšak požadavky na vás kladené budou také velké. Chceme, abyste byli svědomitými a odpovědnými lidmi, proto peagogové a kurátoři naší školy vyžadují velmi přísnou disciplínu.

Vždyť v intenzivních přpravných kurzech je docházka a svědomité plnění úkolů zadaných pedagogem ganancí studentova úspěchu. Toto pravidlo se při závěrečných zkouškách každoročně potvrzuje. V tomto roce vstupujeme na bezprecedentně novou úroveň spolupráce a vzájemné součinnosti mezi studenty, spolupracovníky školy a rodiči, která bude zajišťovat takřka domácí systém kontroly docházky a prospěchu učících se.

 

Ještě jednou vás vítáme v naší škole, která se, jak doufáme, pro vás stane rodinou. Tak jako se jí stala všem našim studentům, se kterými udržujeme velmi vřelé vztahy. Naše tradiční vánoční setkání, kde mohou noví studenti načerpat zkušenosti u absolventů školy jsou toho důkazem.

Blahopřejeme vám k zápisu a přejeme mnoho úspěchů ve studiu!

© 2009-2023 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.