ARS POETICA - Puškinův památník


 

Letos se konal v Ruském středisku vědy a kultury v Praze už 50. ročník soutěže ARS POETICA - Puškinův památník. Krajského kola se 21. dubna 2016 zúčastnilo více než sto recitátorů a zpěváků, mezi nimi i studenti Jazykové školy Czech Prestige Natálie Gorbaněvské.

Studenti soutěžili v sólové recitaci, sólovém zpěvu, ve skupinových vystoupeních recitačních i pěveckých. Pro svá vystoupení si vybírali díla klasiků ruské literatury i díla autorů méně známých. K našemu překvapení studenti naší školy nebyli jediní rusky mluvící. Z ruskojazyčného prostředí bylai řada studentů středních škol a žáků základních škol.

 

 

Z Jazykové školy Czech Prestige Natálie Gorbaněvské se soutěže zúčastnili studenti a studentky – v sólové recitaci – z 1. skupiny Aisha Baikanova, z 2. skupiny Nuray Omirgali,Rufina Abdrazakova, Dilda Alchinbekova a Yekaterina Tyulyupova, ze 4. skupiny Ulykbek Nurgaziyev; ve zpěvu – studenti ze 7. skupiny. Ulykbek Nurgaziyev získal 1. místo v recitaci a postupuje do celostátního kola. Blahopřejeme!

 

 

Ale i vystoupení všech ostatních našich studentů byla velmi pěkná a velmi dobře připravená. Výborně reprezentovali Jazykovou školu Czech Prestige. Děkujeme!
Po vlastní soutěži byl program ještě doplněný promítáním filmu a prezentací. Byl to příjemný den strávený s krásnou ruskou poezií, literaturou a hudbou.

 

Mgr. Marie Švandová

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.