Cestičkami pražských parků a zahrad


Pražské zahrady a parky jsou jedinečným místem relaxace žáků jazykové školy Natálie Gorbaněvské z hrůz a utrpení války.

 

Cestičkami pražských parků a zahrad

 

Praha nabízí mnoho zahrad a parků. Některé jsou okrasné a nabízejí úžasnou podívanou. Jiné jsou oázou klidu a pohody. Jak si žáci jazykové školy Natálie Gorbaněvské uvědomují, je velice důležité občas odejít z ruchu velkoměsta do zahrady a parku a uvědomit si jak je příroda důležitá.

 

Cestičkami pražských parků a zahrad

 

Cestičkami pražských parků a zahrad

 

První pražské zahrady, které vznikaly v době románské, byly zahradami klášterními. Později, v době renesance, byly zahrady zakládány jako součást paláců a přepychových městských domů, řada zahrad a parků vznikla také na místě původních středověkých vinic. Čeští panovníci zakládali obory za hranicemi Prahy, aby se o pár století později změnily v parky a staly se součástí rozrůstajícího se města. Počátek zakládání městských parků pro veřejnost (dobově nazývaných sady), spadá až do 19. století a souvisí s rušením městského opevnění a rozvojem předměstských obcí, které se připojily k Praze.

 

Cestičkami pražských parků a zahrad

 

Cestičkami pražských parků a zahrad

 

Dnes jsou parky nezbytnou součástí městského veřejného prostoru, jsou místem, kde si naši žáci mohou každý den užívat trávu, stromy nebo vodní hladinu. Každý z pražských parků má svou osobitou atmosféru, některé bývají rušné a nabízí zábavu i sportovní vyžití, jiné jsou klidné a tiché. Některé se pyšní atraktivními vodními prvky, jiné zase úchvatnými výhledy na panorama Prahy. Park, který máme za školou, navštěvujeme každý den a cítíme se tu jako doma, jiné parky bývají cílem našich výletů.

 

Cestičkami pražských parků a zahrad

 

Cestičkami pražských parků a zahrad

 

Řada pražských zahrad a parků je součástí areálů národních kulturních památek, např. zahrady Pražského hradu nebo zahrady a parky na Vyšehradě. Některé parky jsou zároveň významné přírodní lokality a chráněná území, např. Královská obora Stromovka nebo Obora Hvězda. Celková výměra zahrad a parků na území Prahy čítá 3 965 ha, což je přibližně 8 % rozlohy města. Z těchto ploch se v majetku města nachází 2 649 ha.

 

Cestičkami pražských parků a zahrad

 

Parky a zahrady ve vlastnictví hl. m. Prahy se dělí do čtyř kategorií podle významu: Parky I. kategorie − parky celopražského významu (o celkové rozloze 229 ha) spravuje odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Mezi tyto parky patří: Královská obora Stromovka, Petřínské sady a zahrady, park na Vítkově, Letenské sady, Hradčanské náměstí, Obora Hvězda.

 

Cestičkami pražských parků a zahrad

 

Menší parky II. a III. kategorie a parkově upravené plochy (IV. kategorie) jsou svěřeny městským částem, které o ně pečují prostřednictvím dodavatelských firem. Mezi tyto parky patří například Riegrovy sady, Františkánská zahrada, Folimanka, Vyšehradské sady, Vojanovy sady, Ladronka, Kampa nebo Karlovo náměstí. Více o těchto parcích naleznete na stránkách příslušných městských částí.

 

Cestičkami pražských parků a zahrad

 

Pojďte se spolu s námi s pražskými parky seznámit, třeba Vás budeme inspirovat k návštěvě parků, které jste doposud nenavštívili. V některých parcích a sadech je klid a hluk města doléhá jen z dálky, některé parky a sady naopak přímo překypují návštěvníky a najít v nich na lavičce klid můžete spíše až v podvečerních hodinách. Některé parky a sady jsou schovány za zdí, jiné naopak poskytují výhled do širokého okolí. Na jaře nás potěší svěží zelení, v létě poskytují odpočinek a stín, nebo naopak ochranu před náhlým deštěm.

© 2009-2023 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.