Den v Příbrami


 

Účastníci letních kurzů Jazykové školy Czech Prestige Natálie Gorbaněvské navštívili město Příbram, bývalé hornické město, jehož historie začala ve 13. století. Dnes je jeho hlavní pamětihodností Svatá Hora s klášterem.

Smutná sláva Příbrami je spjata s tábory nucených prací, kde byly uvězněny oběti komunistického režimu. Místní ruda je bohatá na uran, lidí pro režim nepohodlných se zbavovali cynicky a pragmaticky: jestliže vězně nezahubí těžká práce, tak zemře na nemoci související s radiací.

 

 

 

V programu výletu byly sportovní hry na stadionu klubu Spartak Příbram, cesta na zmíněnou Svatou Horu – katolické poutní místo, dále pak návštěva Hornického muzea – největšího hornického muzea v České republice. Na stadionu si studenti zahráli fotbal, zúčastnili se štafety a dalších sportovních soutěží se studenty z Mezinárodní letní školy s výukou ruského a českého jazyka z Březnice. Tři hodiny uběhly sportovní rychlostí úplně nepozorovaně.

 

 

 

 

 

Češi sport milují, nenajde se Čech, který by se nezabýval nějakou sportovní disciplínou. Stát tyto zájmy velmi podporuje, rozšiřuje sportovní infrastrukturu. Studenti mají privilegované postavení, mají možnost navštěvovat sportovní kluby a oddělení za symbolický poplatek, ale častěji bezplatně.

 

 

 

 

 

Co se týče Svaté Hory, to je unikátní místo (seznamujeme studenty jenom s unikátními místy). Sám papež jí udělil status „bazilika minor“, který mají jen nejvýznamnější křesťanské chrámy ve světě. Nejvzácnější památkou Svaté Hory je gotická soška Panny Marie Svatohorské, kterou podle legendy vyřezal ze dřeva hrušně sám arcibiskup Arnošt z Pardubic, který působil na dvoře císaře Karla IV.

 

 

 

 

Hornické město Příbram se stalo kolébkou hornictví v Čechách. Podle dekretu, který byl vydán roku 1849 císařem Františkem Josefem I., zde byla založena báňská škola. Ta byla později povýšena na Vysokou školu báňskou, která byla roku 1945 přeložena do Ostravy.

 

 

Nyní na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava studuje více než 19 tisíc studentů, je to jedna z největších vysokých škol v České republice. Její absolventy si zaměstnavatelé rozebírají tak rychle, že nestačí vystydnout univerzitní lavice.

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.