Dlouhoočekávaný den


Začátkem zaří pražská jazyková škola Czech Prestige Natálie Gorbaněvské každým rokem testuje své pocity: radost, neklid, zvědavost. Jací budou naši noví studenti, o koho se letos rozroste naše školní rodina, jaké bude první osobní setkání?

Poslední týden před začátkem výuky se děti začaly sjíždět a slétat do Prahy – desítky rozrušených tváří každodenně vykukujích z davu pasažérů. Jak je přivítá Praha? Jak škola? Mnozí přijíždějí s rodiči, což vřele vítáme (kontakt s rodiči je pro nás velmi důležitý).

 

 

Den „D“ nakonec nastal! 7. září se ve velkém sále uskutečnilo slavnostní zahájení začátku školního roku v ročních kurzech češtiny. Ředitel školy Zdeněk Okůnek srdečně přivítal jak děti a jejich rodiče, tak i pedagogy školy, představil studentům jejich učitele a administrativní spolupracovníky. Po uvítání studentů ředitel připomněl, že škola nosí jméno Natálie Gorbaněvské, smělé ženy s pronikavým a slavným osudem. Poukázal na to, že jiskra smělosti je i v každém studentovi školy, vždyť studium v cizí zemi je výzva, vyžadující odvahu, za kterou si škola svých studentů cení a váží.

 

 

 

Pan Okůnek zmínil i fakt, že pedagogika, jako nauka o výchově a vzdělávání člověka, se zrodila právě v Čechách a jejím zakladatelem byl Jan Amos Komenský. A proto škola a vzdělávání v žádném případě nemohou být pouze komerční službou – jsou totiž nerozlučně spjaty s výchovou. „Jsme rodinná škola“, zdůraznil ředitel, „a tak i jako v rodině budeme přísní, avšak pouze proto, že nejsme lhostejní k osudu svých dětí“.

 

 

 

Přivítat nováčky přišli také absolventi – studenti známých českých vysokých škol, budoucí medici, inženýři, ekonomové, podnikatelé i architekti. Jejich účast i slova posloužila jako nejnázornější motivace pro nové studenty, a hlavně pro jejich rodiče. Těžko uvěřit, že tito sebevědomí mladí lidé se jenom před rokem stejně tak plaše rozhlíželi po slavnostním sále. Jak se změnili, jak „vyrostli“! To nejsou žádné čáry, to je jen výsledek práce školy a samotných absolventů. A jak konstatovali studenti, taková proměna se stane s každým, kdo odpovědně přistupuje ke své budoucnosti. „Jenom se učte“ opakovali jak mantru, „poslouchejte učitele, nechoďte za školu, běžte za svým cílem, a všechno určitě dokážete!“

 

 

 

 

Naši drazí nováčci, blahopřejeme vám k začátku školního roku, věříme ve vás, spolu dosáhneme stanovených cílů! A věřte, že pro školu není většího vyznamenání a pro pedagoga většího štěstí, než vidět úspěch svého žáka, protože v něm je smysl, ocenění i hrdost za vykonanou práci, do které každý z pedagogů naší školy vkládá svou duši. Takže si brzy zvykněte na novém místě, a hodně zdaru i úspěchů, drazí studenti!

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.