Den učitelů v muzeu Komenského


 

Protože byl včera Den učitelů, v Národním pedagogickém muzeu a knihovně Jana Amose Komenského byl dnes den otevřených dveří. A tak jsme se tam se studenty tří skupin vypravili.

 

Nejdříve jsme si v přízemí prohlédli expozici věnovanou Karlu IV., podívali jsme se na krátký film o této významné osobnosti, vyzkoušeli si, jak se sedí na trůně s královskou korunou na hlavě a vyfotili jsme se u Karlovy sochy. V mezipatře jsme si pak mohli prohlédnout, jak vypadala školní třída za dob První republiky a socialismu.

 

 

Nejvíce informací nás však čekalo v prvním patře. Kromě rozsáhlé expozice o Janu Amosi Komenském a vzdělávání vůbec, si studenti mohli vyzkoušet, jak se sedělo ve starých školních lavicích a psalo husími brky, což všechny velmi zaujalo.

 

 

A aby si studenti odnesli nějaké vědomosti také s sebou, každý dostal pracovní sešit svšelijakými otázkami a úkoly, který mohl během prohlídky vyplňovat. Řekla bych, že nejen studenti byli rádi, že jsme dnešní krásný a sluneční den strávili trochu jinak a snad i zajímavěji.

Mgr. Eva Kolovecká

 

 

A očima studentů:

 

Po dlouhému velikonočním víkendu jsme se dnes vrátili do školy, ale v rámci vyučování jsme navštívili Muzeum Jana Ámose Komenského, které se nachází na Malé Straně v centru Prahy.

 

 

Tam nás přivítaly průvodkyně, které nás odvedly do místnosti s projekčním plátnem. Dívali jsme se na film o Karlu IV. Dozvěděli jsme se zajímavá fakta o historických událostech a památkách za vlády Karla IV.

 

 

Pak jsme si prohlíželi muzejní expozici. Mohli jsme si sednout do starožitných lavic, zkusit něco napsat inkoustem i dokonce přeložit svá jména do hlaholice. Na konci exkurze jsme dostali pracovní sešity a udělali fotky v převleku za krále: s korunou na hlavě a pelerínou na ramenou. Pěkně a užitečně jsme strávili čas :)

Sofie Šerstněva

© 2009-2023 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.