Hodnocení Grantového programu Natálie Gorbaněvské
„Krok do budoucnosti - 2021“


Návrhy projektů ve studentském Grantovém programu  Natálie Gorbaněvské „Krok do budoucnosti-2021“ posuzovala a hodnotila komise jmenovaná ředitelem Czech Prestige – JŠ Natálie Gorbaněvské, JŠ s právem SJZ.

 

Posouzení a hodnocení probíhalo ve dvou na sobě navazujících kolech. V rámci prvního kola komise posoudila, zda téměř sto předložených návrhů splňuje všechny podmínky studentské grantové soutěže. Byla hodnocena kreativita, nezávislé a kritické myšlení předložených esejí. Bylo vybráno dvanáct finalistů, kteří se zúčastnili interview s ředitelem školy, během něhož byly prověřovány všeobecné studijní předpoklady. Byla zjišťována motivovanost ke studiu v České republice, schopnost vzbudit důvěru, koncentrovat se na úkol. U kandidátů byla sledována míra seberegulačního mechanismu, který je povede směrem k cíli, tedy k vysoké míře ctižádostivosti, jež je předpokladem dosažení co nejvyšších a nejlepších výkonů.

 

Ředitel školy vybral čtyři sebevědomé studenty, kteří splňují vysoké požadavky na vítěze Grantového programu Natálie Gorbaněvské „Krok do budoucnosti-2021“. První místo, tedy bezplatné roční kurzy jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách, se uděluje dvěma kandidátům, zajímavým lidem díky jejich přirozené inteligenci a nevídaným všeobecným znalostem a životní moudrosti – Darje Kňazevové z  Čeljabinska a Nikikovi Nazarovovi z Krasnojarska. Právě N. Nazaravovi bych chtěl poděkovat jménem svým i jménem Jaroslava Gorbaněvského za filozoficky hlubokou esej věnovanou ženě, jež se nezpronevěřila svému svědomí a v pravou chvíli rozlišila morální dobro a zlo, čímž se zapsala zlatými písmeny do české a ruské historie, Natálii Jevgeněvně Gorbaněvské.

 

Druhé místo, tedy 50-procentní slevu ročních kurzů jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách, získávají Dmitrij Višněvskij z Nur-Sultanu za hluboké znalosti základů společenských věd a mladý vědec-chemik Vladislav Stupakov z Murmanska. Všem, kdo se zúčastnili  Grantového programu Natálie Gorbaněvské „Krok do budoucnosti-2021“, si dovoluji poděkovat a popřát jim a jejich rodinám mnoho lidského štěstí a dobrého zdraví. Většině z vás přeji, aby se vám naplnil smysl studia vysoké školy, nejčastěji spojený s ideály a plány do budoucnosti.Mgr. Zdeněk Okůnek, Ph.D.
ředitel Czech Prestige – JŠ
Natálie Gorbaněvské, JŠ s právem SJZ

© 2009-2023 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.