Kurs češtiny pro ukrajinské uprchlíky zahájen


Kurs češtiny pro ukrajinské uprchlíky zahájen

 

Dospělí uprchlíci z Ukrajiny dostali možnost učit se zdarma český jazyk v Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.

 

Zájem o kurzy je nad očekávání obrovský. Našim cílem je obecně usnadnit uprchlíkům adaptaci v českém prostředí. To platí dvojnásob při náhlé životní změně a složité situaci, kterou nyní prožívají. Chceme občanům Ukrajiny, kteří přichází do Prahy, umožnit naučit se základům češtiny tak, aby se mohli co nejlépe zapojit do každodenního života v České republice. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky svým žákům z Ukrajiny přinese nejen bohatý jazykový kurz, ale rovněž poznávací exkurze a bohatý kulturní program.

 

Kurs češtiny pro ukrajinské uprchlíky zahájen

 

Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky zahájila výuku češtiny pro uprchlíky z Ukrajiny 23. března 2022. Lekce jsou zdarma a jsou určeny pro mládež a dospělé od 14 let. Kapacita kurzu je nyní plná. Kurzy pro uprchlíky probíhají jako podvečerní škola, každý všední den od pěti do osmi hodin večer. Lekce nabízí uprchlíkům zejména základní komunikační obraty, vybrané okruhy slovní zásoby, výslovnost, českou abecedu a základy české mluvnice.

 

Kurs češtiny pro ukrajinské uprchlíky zahájen

 

Účastníci kurzu dostávají zdarma učební pomůcky a především originální studijní materiály vhodné pro studenty s vážnějším a dlouhodobým zájmem o češtinu. Obsahuje 24 lekcí, které na bázi komunikačních situací rozvíjejí všechny jazykové dovednosti. Gramatika je prezentována v přehledných tabulkách a pomocí srozumitelných schémat a obrázků. Stejně jako obtížnější lexikální jevy je vysvětlena pomocí překladu. K prezentování systému deklinace se využívá originální koncept modelových vět. Množství tematicky zakotvených textů a cvičení poskytuje základ pro rozvoj slovní zásoby, důležitou složkou výuky je i personalizace témat. Důraz je kladen na nácvik výslovnosti a osvojení jazyka prostřednictvím kolokací. Studijní materiály svou šíří slovní zásoby, množstvím textů a podrobnými vysvětleními uspokojí i náročné zájemce o studium češtiny.

 

Kurs češtiny pro ukrajinské uprchlíky zahájen

 

Ředitel Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky by chtěl touto cestou upřímně poděkovat všem zatím bezejmenným sponzorům a dárcům za schopnost rozeznávat dobro od zla, nekolaborovat se zlem a stranit dobru, za přízeň a podporu zahájeného kurzu češtiny pro uprchlíky.

 

Kurs češtiny pro ukrajinské uprchlíky zahájen

 

Nesmírně si vážíme všech dobrých lidí "se srdcem na dlani" za štědrost a pomoc nešťastným, za vstřícnost vůči našim žákům – ukrajinským uprchlíkům, jež z domovů vyhnala nemilosrdná válka. Umět udělat radost druhým bez očekávání, že dostaneme něco nazpět, nedělá bohatými pouze druhé, ale i nás samotné.

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.