Лікуємо чеською. Léčíme česky


Bývalá studentka Czech Prestige – jazykové školy Natálie Gorbaněvské Darja Stycenko z ukrajinského Doněcka spoluautorkou učebnice zdravotnické češtiny pro ukrajinské mluvčí.

 

Лікуємо чеською. Léčíme česky

 

Přesně tři měsíce od počátku války na Ukrajině vydává nakladatelství Karolinum učebnici zdravotnické češtiny nazvanou "Лікуємо чеською. Léčíme česky" s podtitulem "Чеська мова для медсестер та інших медичних працівників. Čeština pro sestry a jiné zdravotníky." Po napadení Ukrajiny začali vyučující 3. LF UK přemýšlet, jakým způsobem efektivně pomoci ženám prchajícím k nám z Ukrajiny před válkou, a rozhodli se pomoci tím, čím se profesně zabývají, tedy výukou češtiny pro cizince a výukou ošetřovatelství. Viděli, že mezi ženami, které do České republiky z Ukrajiny přicházejí, je celá řada zdravotnických pracovnic. Vyučující 3. LF UK se proto rozhodli dát urychleně dohromady skupinu tvořenou vyučujícími 3. LF UK (Iveta Čermáková z Ústavu jazyků, Marie Zvoníčková a Tereza Bakusová z Ústavu ošetřovatelství) a dvěma ukrajinskými studentkami (Darja Stycenko, studentka oboru ošetřovatelství 3. LF UK a Roksolana Fedorenko, studentka anglistiky na FF UK). Filologickou a metodologickou oporu zajistil Petr Čermák z Ústavu románských studií FF UK. Prvotní nápad sdělili řediteli nakladatelství Karolinum Petru Valovi, který okamžitě iniciativu podpořil a vyčlenil redaktorku Evu Flandrekovou, která byla autorskému týmu neustále k dispozici.

 

Лікуємо чеською. Léčíme česky

 

Učebnice "Лікуємо чеською. Léčíme česky" vychází z knihy Talking Medicine, kterou používá 3. LF UK k výuce lékařské češtiny pro své zahraniční studenty. Metodologicky ovšem knihu upravili tak, aby byla vhodná pro zdravotnice. Tj. je založená na ukrajinštině, všechny dialogy probíhají mezi sestrou a pacientem, event. sestrou/sanitářkou a vrchní sestrou. Veškeré rozhovory jsou zrcadlově přeloženy do ukrajinštiny a stejně jako užitečné fráze byly nahrány ve Fonetickém ústavu FF UK. Aby byla publikace v tomto rekordním čase studentům k dispozici, vychází jako m-kniha (multimediální-zcela interaktivní kniha) po pěti lekcích. V tuto chvíli je všech 19 lekcí připraveno k postupnému vydání. Pro konzervativnější uživatele vyjde následně ve zrychleném režimu i klasická tištěná kniha. M-kniha je zájemcům k dispozici zdarma.

 

Лікуємо чеською. Léčíme česky

 

Celou iniciativu autorský kolektiv chápe také jako charitu a pracuje bez nároku na honorář. O učebnici se dozvěděla rektorka UK a pozvala autory na krátké setkání. Z knihy byla velmi nadšená a ocenila zejména pracovní nasazení, tempo a mezifakultní a mezioborovou spolupráci.

© 2009-2023 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.