Loučení s hromadou zážitků


 

A máme tu první letní rozloučení – účastníci měsíčních intenzivních jazykových kurzů Czech Prestige Natálie Gorbaněvské už nás opustili. Čas utekl rychle, avšak zanechal stopy. Měsíc v Praze byl nabitý k prasknutí jak lekcemi jazyka, tak i výlety a exkurzemi.

 

Doufáme, že si děti s sebou odvezly krásné vzpomínky na cestu do pohostinných Čech (pro mnohé z nich to byla první cesta do zahraničí v životě), velmi jsme se snažili, aby jim tento měsíc utkvěl v paměti.

 

A nejen my, dokonce i počasí se snažilo a celou dobu bylo teplé a slunečné. Kromě seznámení se s českými reáliemi, historií a kulturou země (naši studenti navštívili nejznámější památky) děti věnovaly pozornost i českému vzdělávacímu systému, umožňujícímu bezplatné vzdělání také cizincům. Mnozí se už viděli v kůži českého studenta/studentky, a tento obraz se pro ně stal motivací k další výuce českého jazyka. Mimochodem, všichni studenti do jednohokonstatovali, že český jazyk se jim zdál pokrevně blízkým. Bude tak o čem doma vyprávět spolužákům, přátelům, příbuzným i rodičům.

 

Jak málo děti věděly o České republice před cestou, a jak moc vědí teď! Takové cesty rozšiřují hranice vědomí, obohacují nás (mluvíme zde o skutečném bohatství, které se neuchovává v bankách, ale v duších lidí). Seznámení s jinou kulturou, jídlem, zvyky, humorem, písněmi je nejlepší cesta, jak poznat sám sebe i jiný národ.

 

Přijíždějte opět, přátelé!

Máme však jednu útěchu v rozluce: účastníci dvouměsíčních letních intenzivních jazykových kurzů ještě zůstávají s námi. Takže seznamování s Čechami ještě pokračuje.

© 2009-2023 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.